Home / Analytics / Data Analytics / Graydon Leveranciersanalyse

Graydon Leveranciersanalyse

Inzicht in uw leveranciersportefeuille
Inzicht in uw leveranciersportefeuille

Wanneer u weet hoe uw leveranciers ten opzichte van elkaar en van andere leveranciers presteren, kunt u uw leveranciersmanagement strategischer aanpakken. Kijk niet alleen naar de algemene bedrijfskenmerken en standaard processen, maar ook naar de financiële kenmerken van al uw leveranciers. De Graydon Leveranciersanalyse geeft u inzicht in deze kenmerken.

Uw portefeuille ten opzichte van de markt

Een eerste belangrijke stap in optimaal leveranciersmanagement, is inzicht krijgen in uw leveranciersportefeuille. Hoe presteren uw leveranciers ten opzichte van de markt?

Met de Graydon Leveranciersanalyse verkrijgt u onder andere inzicht in de risicoverdeling binnen uw leveranciersportefeuille afgezet tegen de risicoverdeling in de rest van de markt. Aan de hand van een aantal belangrijke factoren kunt u bepalen of uw leveranciers goed of slecht presteren. Ook geeft de analyse inzicht in het groeipotentieel in de toekomst. Dit betekent dat u naast inzicht in de huidige status van uw leveranciersportefeuille, ook de mogelijkheden in de toekomst kunt ontdekken. 

Uw leveranciers ten opzichte van elkaar

Naast een volledig beeld van uw leveranciersportefeuille loont het ook om uw leveranciers met elkaar te vergelijken. De Graydon Leveranciersanalyse plot al uw leveranciers in verschillende overzichten. Wilt u uw leveranciers op bedrijfskenmerken segmenteren of zien wat de samenhang is van een financiële score en de Kans op opheffing? Door al uw leveranciers op verschillende kenmerken te schikken, ziet u welke leveranciers strategisch belangrijk zijn voor uw bedrijf, en van welke leveranciers u wellicht beter afscheid kunt nemen.

Strategisch leveranciersmanagement

De Graydon Leveranciersanalyse geeft naast inzicht in uw huidige leveranciers en de prestaties van deze leveranciers, ook inzichten in strategisch leveranciersmanagement voor de lange termijn. Zo weet u met welke leveranciers u strategische partnerships kunt sluiten voor de toekomst.

Bekijk ook de infographic leveranciersmanagement en ontdek hoe waardevol uw leverancier is, de Kraljic matrix en criteria voor uw beleid. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Graydon Leveranciersanalyse of bent u benieuwd naar onze andere Analytics oplossingen? Neem contact met ons op.

Bekijk de leaflet