Home / Analytics / Data Analytics / Graydon Marktanalyse

Graydon Marktanalyse

Inzicht in uw marktpositie
Inzicht in uw marktpositie

Wilt u nieuwe markten aanboren of bestaande segmenten uitbreiden? Met de Graydon Marktanalyse kunt u per gewenst segment uw eigen positie, de belangrijkste cijfers en de voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen in kaart brengen.

Wilt u inzicht in uw marktpositie en de trends binnen deze markt? Hoe ziet uw klantportefeuille eruit en wat zijn uw groeikansen? De Graydon Marktanalyse kan u hierbij helpen. 

Unieke analyse

De Graydon Marktanalyse wordt gemaakt aan de hand van klantdata. Deze data wordt gecombineerd met de Graydon database, waardoor er een unieke analyse opgeleverd kan worden. Hierbij wordt er ook gekeken naar externe bronnen, die inzicht geven in de markt, de klant of omgevingsfactoren die invloed hebben op de businesscase.

Met de analyse kunt u inzicht krijgen in bijvoorbeeld het aantal starters en de financiële gezondheid van de markt. Maar ook het groeipotentieel kan bekeken worden. Bovendien krijgt u een beeld van de verdeling van het aantal klanten ten opzichte van de omzet die zij generen voor uw bedrijf. Als laatste krijgt u inzicht in uw marktsegmenten. Segmenten waar u goed in vertegenwoordigd bent en waar u relatief gezien makkelijk nieuwe omzet kunt genereren.

Marketing- en salesstrategieën

Met al deze bevindingen kunt u door middel van de Graydon Marktanalyse onder andere zien waar de meeste omzet te winnen valt of dat de positie van uw kantoor of kantoren van invloed is op uw klantspreiding. Verder kan de informatie uit de analyse worden gebruikt voor marketing- en salesstrategieën.

Wilt u zien hoe wij een technische groothandel hebben geholpen met de Graydon Marktanalyse, bekijk dan deze casestudy.

Bekijk de leaflet