Home / Analytics / Inzichtgevende scores / Kans op faillissement

Kans op faillissement

Beoordeling van het risicoprofiel

Een onverwacht faillissement van een van uw klanten leidt vaak tot schade en kan daarnaast grote gevolgen hebben op uw bedrijfsvoering. Dit had vooraf voorkomen kunnen worden door een onderbouwde risico-inschatting. De Kans op faillissement kan u helpen met het maken van een risico inschatting. Het voorspelt hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen één jaar failliet gaat.

Berekening Kans op faillissement

De Kans op faillissement wordt vastgesteld met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeptions (karakteristieke risicofactoren). De uitkomst hiervan is de Kans op faillissement, een risico inschatting die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf binnen één jaar failliet gaat. Op basis van de Kans op faillissement, wordt vervolgens de Graydon rating vastgesteld.

Wat is Graydon rating

Naast de numerieke weergave, biedt Graydon ook inzicht in de Kans op Faillissement in de vorm van een risicoclassificatie. Deze risico classificatie is de Graydon Rating, die bij actieve bedrijven loopt van AAA (zeer lage kans op faillissement) tot C (zeer hoge kans op faillissement). Hoe hoger de rating, hoe kleiner het risico op faillissement. De 11 mogelijke uitkomsten zijn: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, NR. Waarbij D een reeds gefailleerd bedrijf aangeeft en NR (Not Rated) aangeeft dat zich weerhoudt van een oordeel. In de regel wordt NR gebruikt als er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Graydon Rating                Omschrijving

AAA                                    Het kredietrisico is zeer laag.

AA                                       Het kredietrisico is laag.               

A                                         Het kredietrisico is laag.

BBB                                    Het kredietrisico is gemiddeld.

BB                                       Het kredietrisico is gemiddeld.

B                                         Het kredietrisico is gemiddeld.

CCC                                    Het kredietrisico is verhoogd.

CC                                      Het kredietrisico is verhoogd.

C                                         Het kredietrisico is zeer hoog.

D                                         De onderneming is failliet.

NR                                      Er kan geen rating vastgesteld worden.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de Kans op Faillissement, Graydon Rating of bent u benieuwd naar onze andere Analytics oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.