Wiki

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Alles over Graydon & de AVG

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als European General Data Protection Regulation (GDPR), is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Wat doet Graydon om te voldoen aan de nieuwe regelgeving? En waar kunt u naar toe met uw vragen? Op deze pagina voorzien we u van alle informatie rondom de AVG. 

Graydon Privacy Statement

Graydon verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in onze organisatie en onze diensten en producten. Daarom doen we graag alles wat we kunnen om uw privacy te beschermen. Lees in ons privacy statement wat de visie van Graydon is op privacy en hoe wij hier mee om gaan.

Download het volledige privacy statement

Graydon's kijk op privacy

Bij Graydon vormt data het hart van onze organisatie. Alles in ons bedrijf draait om data, en we nemen de AVG dan ook zeer serieus. Onze strategie is erop gericht een betrouwbare zakenpartner te zijn, en dus spreekt het voor zich dat Graydon per 25 mei 2018 de AVG zal naleven. Graydon heeft haar kijk op privacy uitgebreid beschreven in onderstaand positioning paper.

 

 

Download de volledige positioning paper

Welke data heeft Graydon over mij?

Vind antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik wil weten welke persoonsgegevens Graydon over mij heeft.

Graydon beschikt over uw contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en emailadres, jaarverslagen, financiële gegevens over uw organisatie(s), relevante data met betrekking tot Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s) en bestuurders, en aanverwante gegevens. Heeft u een specifieke vraag of verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens bij Graydon? Neem dan contact met ons op.

Hoe heeft Graydon de informatie over mij verkregen?

Graydon verzamelt informatie over bedrijven en individuen die aan deze bedrijven gerelateerd zijn. We verzamelen deze informatie uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel, registers en overheidsbronnen en via onze klanten. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Graydon heeft informatie over mij die niet juist is.

Graydon wil een betrouwbare partner in business zijn. We hanteren dan ook de hoogst mogelijke standaard voor datakwaliteit. Dat geeft echter geen garantie op volledig foutvrije data. Als de informatie die wij over u hebben incorrect is, dan kunt u deze corrigeren door de juiste informatie toe te sturen. Nadat we de informatie hebben gevalideerd, voeren we de nodige wijzigingen door.

Ik wil verwijderd worden uit de Graydon database(s).

Graydon heeft informatie over bedrijven, Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s) en relevante bestuurders. Onder de AVG mogen wij deze informatie hebben en verwerken vanwege onze reguliere bedrijfsactiviteit. In ons privacy statement en onze visie op privacy  op onze website leest u meer over dit zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’. Bent u van mening dat uw persoonlijke belang het belang van Graydon overstijgt? Neem contact met ons op. Onderbouw uw verzoek zo volledig mogelijk, dan kunnen we u zo snel mogelijk en gericht van dienst zijn

Ik heb Graydon geen toestemming gegeven om informatie over mij te hebben of te vewerken.

Graydon verwerkt persoonsgegevens op basis van onze reguliere bedrijfsactiviteit, oftewel ons ‘gerechtvaardigd belang’. Het doel van deze verwerking is het ondersteunen van bedrijven bij het beheersen van financiële risico’s, bescherming tegen fraude, transparantie in zaken doen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het beter begrijpen van bedrijven, markten en industrieën. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt als persoonlijke belangen die van Graydon overstijgen. Dit zal echter op individuele basis moeten worden vastgesteld. Bent u van mening dat uw belangen de bedrijfsbelangen overstijgen? Neemt contact met ons op. Zorg voor een duidelijke onderbouwing en voeg eventueel aanvullende stukken toe als bijlage. Dit helpt om uw verzoek op een juiste en snelle manier te verwerken.

Wilt u toch meer informatie? 

Heeft u een andere vraag, opmerking of een specifiek verzoek? Dien deze dan zo compleet en uitgebreid mogelijk in. Op deze manier kunnen wij uw verzoek snel en gericht verwerken. Wij zijn ons ervan bewust dat uw verzoek persoonsgegevens kan bevatten en zullen dit vertrouwelijk behandelen.

Contactgegevens Data Protection Officer

Wilt u contact opnemen met onze Data Protection Officer? Dat kan via:

Katleen Mertens 
dpo@graydon.nl
+32 (0)3 280 88 00

Contact opnemen met Graydon over de AVG

Op deze pagina kunt u lezen wat Graydon met persoonsgegevens doet. We hebben ons best gedaan om alle relevante informatie online beschikbaar te stellen.

Heeft u toch vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: avg@graydon.nl

Om  uw verzoek snel en gericht te kunnen verwerken, vragen wij u deze zo duidelijk mogelijk op te schrijven en te voorzien van relevante bijlagen. Daarnaast zullen we u moeten identificeren om er zeker van te zijn dat we eventuele persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Hiervoor hebben we een kopie van uw legitimatie nodig. Hierop kunt u uw BSN-nummer en foto doorhalen.

Tip: op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken kunt u via een tool uw legitimatie zo bewerken dat het veilig is om te versturen.

Inschrijving Graydon Database

Graydon verzamelt gegevens over in Nederland gevestigde bedrijven, met als doel te voorzien van adviezen, zodat bedrijven met meer zekerheid zaken kunnen doen en beter in staat zijn om financiële risico’s en kansen in kaart te brengen. Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel, neemt Graydon deze gegevens op in haar database en stelt zij de ondernemers hiervan op de hoogte.

Download de digitale versie van deze brief

Wat doet Graydon ter voorbereiding?

Lees daar meer over op deze pagina.

Privacy & Persoonsgegevens: Hoe werkt dit in de praktijk?

Meld u aan voor de nieuwsbrief