Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 18-07-2013

1 op de 5 bedrijven negeert Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

109 keer gelezen

Uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) blijkt dat de vorig jaar gelanceerde Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) niet door alle ondernemers als een vooruitgang wordt ervaren.

Zo’n 19% procent van bedrijvend Nederland geeft in het onderzoek te kennen dat de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten geen positief effect heeft op de relatie met hun klanten. Zij werken dan ook niet volgens de incassonormen die de wet hen stelt. Nu is een beetje gezonde dwarsigheid de gemiddelde ondernemer niet vreemd, maar de vraag is gerechtvaardigd of dit het aantal gerechtelijke geschillen ook daadwerkelijk doet slinken.

Incassowet mist gewenste uitwerking

De op 1 juli 2012 gelanceerde Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten moest de verlossing zijn voor al het ongerechtvaardigde incassogeweld waarmee ondernemend Nederland elkaar het leven zuur maakt. Achtergrond van de nieuwe wetgeving is de wens om onduidelijkheid te voorkomen over de gerechtvaardigdheid van de in rekening gebrachte incassokosten. De hoogte van de incassokosten is niet langer gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden die de schuldeiser al dan niet heeft gemaakt in het traject voordat de rechtszaal haar deuren heeft geopend en de rechter zijn bril heeft opgezet, maar aan een percentage van het verschuldigde bedrag.

Wat betekent dit in de praktijk? De WIK bepaalt dat entrepreneurs 14 dagen na het verzenden van een eerste aanmaning waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Dit percentage wordt trapsgewijs lager naarmate de vordering hoger wordt. Bij een rekening onder de 2.500 euro moeten debiteuren 15% extra van de oorspronkelijke factuur ophoesten. Het VCMB heeft een calculator online gezet om deze kosten te berekenen.

Wettelijke betalingstermijn wordt systematisch overschreden

Opmerkelijk is dat de gevolgen van de wet niet rooskleuriger zijn dan voor haar invoering. Zo staan facturen in de meeste gevallen nog net zo vaak open als voorheen en worden rekeningen volgens VCMB gemiddeld na 42 dagen betaald, 12 dagen nadat de wettelijke betalingstermijn is verstreken. Graydon mat in Q1 van 2013 een gemiddelde betalingstermijn van 44,6 dagen.

Uit het onderzoek van het VCMB blijkt echter wel dat het leeuwendeel van de creditmanagers de invoering van de wet als een vooruitgang bestempelt. Slechts één op de tien bedrijven vindt dat de wet weer uit het Wetboek moet worden geschrapt.

Ook zo’n last van wanbetalers? Een laatste sommatie is een aanrader!

Mocht u nu hard aan de weg aan het timmeren zijn met uw onderneming en problemen ondervinden met wanbetalers die u de weg naar succes versperren, twijfel dan niet en schakel een incassobureau in. U kunt het incassobureau verzoeken om uw debiteuren eerst een aanmaning op het briefpapier van het incassobureau te sturen. De ervaring leert namelijk dat de klant dan eerder geneigd is te betalen en uw klantrelatie geen schade wordt aangedaan, omdat het factuurbedrag ook niet wordt verhoogd met wettelijke incassokosten. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat zo’n laatste sommatie in maar liefst 76% van de gevallen leidt tot een snelle betaling! Zo wordt een ‘echt’ incassotraject voorkomen. Dit is fijn voor alle partijen.