Artikel
Geschreven door Bart Vanbaelen
Posted on 05-02-2015

10 meest gemaakte fouten in database management

271 keer gelezen

Bij de meeste bedrijven is het inmiddels wel ingedaald: het verzamelen van data is cruciaal omdat dit kan worden omgezet in waardevolle inzichten. Veel bedrijven zijn dan ook gestart met het bewaren van data. Het analyseren van deze gegevens en dit vervolgens inzetten ten voordele van het bedrijf is echter de volgende stap. Juist hier hebben bedrijven moeite mee. Een heel scala aan uitdagingen zorgt ervoor dat database management vandaag de dag nog niet het gewenste resultaat oplevert.

De 10 meest voorkomende problemen die database management belemmeren:

 1. Organisaties hebben lang niet inzichtelijk welke gegevens zij tot hun beschikking hebben, doordat het versnipperd staat opgeslagen in de organisatie. De meest waardevolle data zit verborgen in Excel-tabellen of in ERP-systemen.
 2. Veel bedrijven werken niet op basis van CRM-pakketten. Ze maken gebruik van verschillende softwarepakketten die door de jaren heen zijn opgebouwd en niet met elkaar communiceren. Het zijn vaak op zichzelf levende eilandjes zonder uniforme structuur. Heel wat bedrijven nemen zich echter voor om de komende tijd te investeren in een CRM-systeem. Dat wijzen de verschillende brancheonderzoeken van Graydon uit.
 3. Gegevens worden niet, onvolledig of foutief ingegeven. Vaak is de verantwoordelijkheid niet goed bepaald voor het correct invoeren van de gegevens in vaak complexe CRM-systemen.
 4. Ongestructureerde data blijven ongestructureerd. Er bestaat geen koppeling tussen de verschillende soorten data, om deze te verrijken met ongestructureerde data. Een gemiste kans. 
 5. De verschillende afdelingen kunnen hun gegevens en werkwijze niet koppelen en kunnen dus ook niet naar elkaar terugkoppelen.
 6. Medewerkers zijn niet in staat de gegevens te analyseren, omdat het leggen van verbanden en correlaties complex kunnen zijn.
 7. Het ontbreekt aan één verantwoordelijke voor de hele database en het systeem waarop dit draait. 
 8. De beschikbare data worden nooit geëvalueerd en niet voortdurend gecontroleerd op correctheid.
 9. Er is onvoldoende tijd en mankracht om de database uit te breiden, te actualiseren en te optimaliseren. Wanneer bedrijven dit beseffen, werken ze er kortstondig aan om het vervolgens weer los te laten. Inhaalmanoeuvres zijn nutteloos. Zoek beter naar en structurele aanpak met voortdurende updates.
 10. Om de investering te drukken, krijgen stagiaires de taak om de database te verbeteren. De vraag is echter of ze voldoende betrokken zijn om dit nauwkeurig te doen. Kunt u op die manier kwalitatieve gegevens nastreven?

Meer informatie over database management?

 • Meer weten over big data? Lees dan ook onze wiki-pagina. 
 • Meer informatie over hoe u uw database management kunt verbeteren en verrijken? Kijk dan ook eens bij onze oplossingen.