Artikel
Geschreven door Erik Jansen
Posted on 01-03-2016

Alle reden om uw jaarrekening op tijd te deponeren

416 keer gelezen

Waarschijnlijk is u wel bekend dat u binnen 13 maanden na het afsluiten van een boekjaar de jaarrekening van uw BV moet publiceren. Dat betekent dat u tot 31 januari 2016 had om uw jaarrekening over 2014 bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Heeft u dat niet gedaan, dan loopt u twee risico’s: hoofdelijke aansprakelijkheid bij een faillissement…  en een fikse boete. Dat laatste heb ik nu voor het eerst daadwerkelijk zien gebeuren.

Moet u een jaarrekening deponeren?

Of u wettelijk verplicht bent een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren, hangt af van de grootte en rechtsvorm van uw bedrijf. Rechtsvormen die de jaarrekening in ieder geval moeten deponeren zijn:

  • besloten vennootschap
  • naamloze vennootschap
  • coöperatie
  • onderlinge waarborgmaatschappij
  • banken
  • vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland. De jaarrekeningen moeten gedeponeerd worden in het land waar de rechtspersoon is opgericht
  • formele buitenlandse vennootschap
  • verenigingen en stichtingen met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van tenminste € 4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren

Waarom 13 maanden?

Uw jaarrekening moet in principe 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Daarna heeft u 2 maanden om de stukken te laten vaststellen - en u kunt maximaal 6 maanden uitstel krijgen als er bijzondere omstandigheden zijn. Daarmee komt u op 13 maanden als uiterlijke termijn om bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Overigens is dit onlangs gewijzigd tot 12 maanden: uw jaarrekening over 2016 moet u uiterlijk 31 december 2017 deponeren. Uw jaarrekening over 2015 mag u nog deponeren op uiterlijk 31 januari 2017, dus wel met inachtneming van 13 maanden.

Wat als u het niet, of te laat, doet?

Het niet deponeren van jaarcijfers kan bij bedrijfsinformatiespecialisten negatieve gevolgen voor uw creditrating hebben. Bovendien loopt u als bestuurder ook persoonlijk risico. Het niet-deponeren van de jaarrekening wordt namelijk gezien als ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ van de BV. Gaat uw bedrijf failliet, dan kan de curator u aansprakelijk stellen voor alle schulden (voor zover deze niet uit de boedel van de BV kunnen worden betaald) met als argument dat u zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit kan teruggaan tot 3 jaar voorafgaand aan het faillissement. Met andere woorden: als uw BV dit jaar failliet gaat en u heeft bijvoorbeeld de jaarrekening over 2012 niet (tijdig) gedeponeerd, dan kan dat als kennelijk onbehoorlijk bestuur worden gezien – en kunt u dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. U draait dan op voor de resterende schulden.

Voorkom een boete

Als dit nog niet genoeg reden is om te zorgen dat u de jaarrekening op tijd publiceert, heb ik er nog een. Want wat veel ondernemers niet weten, is dat het niet op tijd deponeren van een jaarrekening ook een strafbaar feit is (een ‘economisch delict’) waarop een boete staat van maximaal 19.500 euro. Eerder waren mij nog geen voorbeelden bekend dat deze regel ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd, totdat ik onderstaande brief bestemd voor een failliet bedrijf zag, waarin een boete is opgelegd van 900 euro.

te laat deponeren jaarrekening.jpg

(Bron afbeelding: Hans Uppenkamp)

Meer informatie

Het is dus zeer belangrijk dat u uw jaarrekening op tijd deponeert en dat u als ondernemer op de hoogte bent van de laatste regels omtrent het deponeren van jaarcijfers. Wilt u hierover meer weten? Lees dan de wiki met alles wat u moet weten over de jaarrekening.