Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 26-08-2013

Alleen in Duitsland schijnt de zon (week 34)

37 keer gelezen

Lingeriebedrijf Marlies Dekkers roemloos ten onder
Het hing al een tijdje in de lucht, maar deze week viel dan uiteindelijk het doek voor de eens zo bewierookte lingerie-Queen Marlies Dekkers. Na vijf jaren op rij forse verliezen te hebben geïncasseerd (met als dieptepunt 2009: een verlies van 5,8 miljoen euro) heeft de rechtbank te Rotterdam deze week het ‘zondagskind’ uit haar lijden verlost. Verschillende vennootschappen binnen het bedrijf van de lingerieontwerper zijn bankroet verklaard, waaronder de winkeltak en de vorig jaar geopende bed & breakfast. Van opgeven wil zij echter niet weten. Zij heeft met investeringsfonds Karmijn Kapitaal een partij zo gek gekregen om een doorstart financieel mogelijk te maken. Hierbij verdwijnen vijf van de elf filialen en komt de focus op de online verkoop te liggen. Dit investeringsfonds wordt door drie krachtige vrouwen geleid die hun sporen in het bedrijfsleven lang en breed hebben verdiend. Of deze door Karmijn Kapitaal gefinancierde doorstart is geënt op emancipatoire motieven, of ook daadwerkelijk kans van slagen heeft, zal de toekomst moeten leren! De hele modesector staat al jaren onder druk en de lingeriebranche vormt daarbinnen geen uitzondering. Sterker nog, sinds eind 2007 is er een omzetkrimp te constateren van maar liefst 23,7 procent. Dat zijn serieuze cijfers.

Export TGV naar opkomende markten mindert vaart
Bezuinigingen blijven een rem op economische groei, terwijl problemen op de huizenmarkten en beperkte kredietverlening consumentenbestedingen tegenhouden. De consumptieve bestedingen zijn al twee jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. Vooral  de uitgaven aan duurzame goederen zijn teruggelopen. De auto-industrie is hier misschien wel het beste voorbeeld van. Vorig jaar daalde de koopkracht het sterkst in 28 jaar. Een historisch dieptepunt! Economen van ING en Rabobank verwachten dat deze daling dit jaar wordt doorgezet. Daarnaast lijkt het er ook op dat de economische TGV in de emerging markets snelheid aan het minderen is en dat zou weleens negatieve gevolgen kunnen hebben voor onze export. En laat de export nu net de katalysator van onze huidige economie zijn.

Bloeiende Duitse economie belangrijk voor Nederland
Hier staat echter tegenover dat de economische bedrijvigheid in de eurozone is gestegen naar het hoogste niveau in 26 maanden. Dit hebben wij vooral te danken aan de ondernemingsdrift van onze oosterburen. Daar lieten de industrie en de dienstensector deze maand verdere groei zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal de export naar Duitsland dus ook toenemen. Volgens Markit-econoom Chris Williamson lijkt het derde kwartaal van dit jaar het beste kwartaal sinds het voorjaar van 2011 te worden. Hoopgevend  is dat ook de vooruitzichten voor de ‘probleemlanden’ (of om in de terminologie van Geert Wilders te blijven, de ‘knoflooklanden’) minder somber zijn.  

MKB’ers in zwaar weer
Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 4 op de 10 MKB’ers momenteel in zwaar weer verkeren en twijfelen of zij überhaupt het einde van de crisis gaan halen. Maar liefst 9 op de 10 MKB’ers uiten kritiek op de handelswijze van het huidige kabinet. De toegenomen lastenverzwaringen en bureaucratie zijn terugkerende kritiekpunten. Maar de MKB’ers voelen zich niet alleen in de steek gelaten door de politiek, ook de banken moeten het ontgelden. Het grootste obstakel hierbij is het succesvol lospeuteren van krediet.  

Ondanks herstel bouwsector steeds minder starters
Opvallend is dat het aantal faillissementen in de bouwsector stagneert, maar dat de verhouding tussen starters en gefailleerden in de bouwwereld alles behalve rooskleurig te noemen is. Zo namen 1387 ondernemers in juli de stap om hun eigen bouwbedrijf te beginnen en vielen voor 168 entrepreneurs het doek. Ter vergelijking met de zakelijke dienstverlening: hier zijn 4.475 starters te constateren tegenover 154 gefailleerden. Je zou hieruit ook kunnen concluderen dat nog maar weinig mensen het lef hebben om hun eigen bouwbedrijf te beginnen. Branchevereniging Bouwend Nederland probeert er in ieder geval alles aan te doen om deze negatieve spiraal te doorbreken. De tijdelijke verlaging van het BTW tarief op verbouwingen heeft ervoor gezorgd dat meer bedrijven het hoofd boven water kunnen houden. Sinds 1 maart is het BTW tarief bij arbeidskosten voor renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen verlaagd van 21 naar 6 procent. De branchevereniging blijft echter bij de overheid erop hameren dat het door de staat aangelegde spaarpotje voor bouwprojecten nu ook eens moeten worden uitgegeven. Het gaat hierbij volgens Bouwend Nederland om ruim één miljard euro. Toch een lekker spaarpotje!

Assertiviteit op arbeidsmarkt kan werkloosheid terugdringen
Tenslotte is er nog opvallend veel terrein te winnen in de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit laat ons het door de Nederlandsche Bank opgestelde rapport zien. We zitten in een tijd van economische recessie, de werkloosheid is gestegen, maar in de tussentijd is er ook een grote onvervulde vraag van bedrijven naar arbeidskrachten. Vraag en aanbod zitten dus duidelijk niet op één lijn. Teveel mensen zitten thuis op de bank zonder baan, terwijl er met enige assertiviteit meer mogelijk is. Strikte handhaving van verplichtingen om te zoeken naar nieuwe banen voor uitkeringsgerechtigden, omscholing en bevordering van arbeidsmigratie kunnen hierbij als instrumenten dienen om mismatches te voorkomen.