Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 13-06-2014

Aparte risicocommissie wint vertrouwen aandeelhouders

58 keer gelezen

Nu risicomanagement hoger op de agenda van Raden van Commissarissen staat, stellen steeds meer organisaties een aparte risicocommissie in. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 400 grote ondernemingen in acht landen. Toch zijn het vooralsnog met name financiële instellingen die voor een afzonderlijke risicocommissie kiezen.

Toezicht op risicomanagement is must

Van commissarissen bij organisaties wordt steeds nadrukkelijker verwacht dat ze het risicobeheer van een organisatie in de gaten houden. Ze dienen onder meer het risicoprofiel van een onderneming te volgen, toezicht te houden op de werking van risicobeheersingssystemen en periodiek te beoordelen of de bedrijfsactiviteiten nog wel passen binnen de risicobereidheid van de organisatie in relatie tot het rendement. Voor veel Raden van Commissarissen vaker is risicomanagement inmiddels een vast onderwerp op de agenda geworden.

Afzonderlijke risicocommissie

In een vorig blog schreef ik over een internationaal onderzoek van KPMG, waaruit bleek dat bijna de helft van de leden van auditcommissies het steeds moeilijker vindt om grote bedrijfsrisico’s en risicomanagementprocessen te overzien, gezien de zware agenda van de auditcommissie. Eén op de vijf commissieleden gaf aan dat de onderneming een aparte commissie heeft ingesteld dat zich op specifieke risico’s richt. Die bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Deloitte, waaruit blijkt dat 22% van de organisaties wereldwijd een aparte risicocommissie heeft ingesteld op het niveau van de Raad van Commissarissen. Afzonderlijke risicocommissies zijn het meest gangbaar in Singapore, waar 42 procent van de organisaties over een aparte commissie beschikt.

Nederlands bedrijfsleven loopt achter!

Toch blijkt uit de steekproef ook dat nog altijd 62 procent van de organisaties wereldwijd niet over een afzonderlijke risicocommissie beschikt. In Nederland bedraagt dit percentage zelfs 88 procent. Het zijn vooral financiële instellingen die wel over een aparte risicocommissie beschikken, vaak onder druk van regelgeving. Zo is in de Governance Principes voor Nederlandse verzekeraars bepaald dat iedere bespreking van het risicobeheer van de verzekeraar wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie. Eenzelfde bepaling is opgenomen in de Code Banken.

Aparte commissie goed signaal aandeelhouders

Moet u als organisatie een aparte risicocommissie instellen, ook als u hier niet toe verplicht bent op grond van een gedragscode of regelgeving? Volgens Deloitte zouden de meeste organisaties het opzetten van een afzonderlijke commissie voor risicobeheer in elk geval moeten overwegen. Hiermee laat u zien dat u erkent dat inzicht in risico’s van essentieel belang is voor de groei en winstgevendheid van uw organisatie, waarmee u volgens Deloitte ook een belangrijk signaal afgeeft aan uw aandeelhouders over het belang dat u hecht aan risicomanagement. Dat maakt het instellen van een aparte risicocommissie minstens het overwegen waard.