Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 20-01-2015

Audit betekenis: Interne audit vaker ingezet voor risicobeheersing

3837 keer gelezen

In een tijd waarin organisaties snel moeten kunnen inspelen op veranderingen, wint de interne audit aan betekenis. Wie de interne audit enkel beschouwt als een methode voor zelfevaluatie mist kansen. Tegenwoordig worden interne auditors steeds vaker betrokken bij het risicomanagement van ondernemingen. Benut uw organisatie het volle potentieel van audits?

De betekenis van de interne audit

Een interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort. Het uitvoeren van zo’n onderzoek is niet alleen een voorwaarde voor de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001, maar is hiernaast ook een nuttig instrument om informatie boven tafel te krijgen. De laatste jaren groeit het besef dat interne auditors een rol van betekenis kunnen spelen in het beheersen van risico’s, zeker wanneer zij naar de volle breedte van de bedrijfsvoering kijken. Zo geven interne audits het bestuur de mogelijkheid om objectieve feedback te krijgen en hier tussentijds op te sturen.

 Het uitvoeren van een interne audit kan een nuttig instrument zijn om informatie boven tafel te krijgen.

 

Meedenken over risico's

Ook bij bestuurders groeit het besef dat snelle anticipatie op de markt van groot belang is. Hiermee neemt ook het belang van risicomanagement toe. Een intern onderzoek kan helpen om risico’s tijdig in kaart te brengen. Zo vertelde Martin Reinecke, hoofd Corporate Risk & Assurance bij technologiebedrijf ASML, vorig jaar in een interview met vakblad Accountant over zijn beslissing om internal auditors actief te laten meedenken met andere bedrijfsonderdelen over risico’s. “Internal auditors komen overal, zien veel en weten daardoor wat er speelt in de onderneming,” leidt auteur Lieuwe Koopmans het interview in. “Ze kunnen daardoor waardevolle input geven aan hun directe collega’s bij risicomanagement.” Volgens Reinecke vond de CFO van ASML al in 2008 dat de internal auditors het management continu moeten uitdagen en moeten optreden als een sparringpartner als het gaat om omgaan met risico’s. 
 

Interne audit onmisbaar in governance

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) erkent het potentieel van het interne onderzoek. Zo heeft de toezichthouder het functioneren van de interne auditfunctie bij verzekeraars benoemd als een van de thema’s van dit jaar. Een effectieve auditfunctie is volgens DNB niet alleen essentieel bij het borgen van een integere bedrijfsvoering, maar is ook een belangrijke informatiebron voor toezichthouders. Dit maakt de interne auditor tot een onmisbare schakel in goede (corporate) governance.
 

Aandachtspunten voor uw onderneming

Hoe staat het met het risicomanagement binnen uw onderneming? Om te beoordelen waar aandachtspunten zitten, kunt u de volgende vragen van DNB gebruiken. 
  • Neemt de interne audit van het risicoproces interne en externe ontwikkelingen mee, zoals balans- en omzetgroei, toegenomen complexiteit van de bedrijfsactiviteiten, het risicoprofiel, de operationele structuur en geografische uitbreiding?
  • Heeft de afdeling audits toegang tot alle relevante documenten en informatie van alle operationele en controlerende afdelingen?
 

Tot slot

Wie de interne audit enkel inzet als (verplicht) middel om te voldoen aan kwaliteitsnormen aan de hand van ‘afvinklijstjes’, mist kansen. Door auditors te betrekken bij het risicomanagement van uw onderneming kunt u sneller anticiperen op veranderingen en benut u het volle potentieel van de interne audit.