Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 24-09-2013

Banken krijgen een onvoldoende van het MKB

70 keer gelezen

De Universiteit van Leiden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen ondernemer en bank. Van de ondernemerskant werden er 220 interviews afgenomen, van de bankenkant slechts 20, wat helaas een vertekend beeld geeft. Gevraagd naar een cijfer voor de onderlinge relatie kwamen de ondernemers gemiddeld op een 5.4, terwijl de bankiers de relatie van hun kant waardeerden op een 6.6. Een nog slechter cijfer gaven de ondernemers de bankiers voor het handelen in het gezamenlijk belang, een 4.7. Wat kunnen banken doen om het lage vertrouwen van de ondernemers op te krikken?

Een paraplu als de zon schijnt

De financiële crisis heeft diepe sporen nagelaten in het MKB en nog dagelijks gaan bedrijven failliet die voor 2007 een gezond bestaansrecht hadden. Om de banken daarvan de schuld te geven is natuurlijk veel te kort door de bocht, maar voor veel ondernemers voelt het wel zo. Het verwijt dat banken nog wel eens gemaakt wordt, is dat men een paraplu uitdeelt als de zon schijnt, en weer inneemt op het moment dat het dreigt te gaan regenen (deze quote wordt officieel toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Mark Twain). Oftewel: in goede tijden kan de ondernemer lenen zoveel hij wil en zo gauw het tij tegenzit, worden de duimschroeven aangedraaid. Terwijl de ondernemer juist behoefte heeft aan het tegengestelde: in goede tijden wat meer aflossen, in slechte tijden een paar maanden respijt.

Onduidelijkheid over kredietprocedures

Er is vooral onduidelijkheid over de procedures en afwegingen waarmee banken tot kredietopzegging of verscherpt toezicht over gaan. Van de ondernemers is 65% van mening dat zijzelf voldoende transparant zijn over hun financiële cijfers. Uit het onderzoek blijkt niet dat ondernemers naarmate het slechter gaat minder open over hun cijfers zijn. Dit zou je wel verwachten; de kans op kredietopzegging is dan immers groter. Ook vermeldenswaardig is de relatief positieve beoordeling van de afdeling Bijzonder Beheer, de tak waar de probleembedrijven terechtkomen. Deze afdeling geeft juist wel goede en duidelijke informatie over de regels en procedures.

MKB en banken tot elkaar veroordeeld?

Dit onderzoek geeft eens te meer aan hoe ondernemers en banken tot elkaar veroordeeld zijn. Het MKB kan niet zonder hun bank, maar zouden wel minder afhankelijk moeten zijn van diezelfde bank. Uiteindelijk is de praktijk dat banken nog wel bereid zijn geld uit te lenen, mits het te lenen bedrag geen risicodragend vermogen gaat vertegenwoordigen. Een fondsbeheerder van een investeringsfonds hierover: “Banken zijn best bereid geld uit te lenen, graag zelfs, maar ze willen gewoon minder risico lopen.”

Alternatieve financieringsvormen

Biedt de bank geen soelaas? Er zijn een toenemend aantal alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Van beleggingsmaatschappijen tot crowdfunders, van MKB-fondsen tot kredietunies. MKB financiering is hot!