Pers
Geschreven door Susanne Klawer
Posted on 25-07-2013

Bedrijvenmonitor eerste half jaar 2013

39 keer gelezen

De Graydon Kredietmonitor Q2 2013 is gebaseerd op de meest complete en actuele bedrijvendatabase van Nederland met 2 miljoen actieve bedrijven. In de Kredietmonitor kijken we naar de ontwikkelingen van actieve bedrijven, faillissementen, starters en het betaalgedrag. En dit opgesplitst naar branche, provincie, rechtsvorm en aantal werkzame personen.

In de bijlage vind je de kredietmonitor over het eerste half jaar van 2013 met een aantal opvallende zaken:

  • Het gemiddelde betaalgedrag daalt sinds 2011. Dit betekent dat bedrijven hun rekeningen sneller voldoen. Dit is goed voor de liquiditeit van bedrijven.
  • Het aantal actieve bedrijven in Nederland neemt toe. De groei zit vooral in het aantal bedrijven met 0-4 werknemers.
  • Een hoog aantal faillissementen in de IT & Telecom en in de Zakelijke dienstverlening vergeleken met voorgaande kwartalen.
  • Trend: Toename aantal faillissementen bij kleine bedrijven (aantal werkzame personen 0-49).
  • Hoogste aantal faillissementen in Zuid-Holland (575), gevolgd door Noord-Holland (533). Verder zijn er in absolute aantallen veel faillissementen in Flevoland, Drenthe, Gelderland en Utrecht.
  • Populaire startersbranches (in absolute aantallen): Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en Horeca & recreatie.
  • Populaire starterslocaties (in absolute aantallen): Zuid-Holland en Noord-Holland.
  • Sowieso ligt het aantal starters in Q2 2013 hoger dan in het tweede kwartaal van respectievelijk 2012 en van 2011.
  • Langzaamste betalers: Chemie & farmacie met 47,1 dagen. Snelste betalers: Zakelijke dienstverlening met 41,4 dagen (over 1e ½ jaar 2013 is dit getal hoger dan in 2012 en 2011 met resp. 39,7 en 41,1 dagen). Let op: de transportsector betaalt haar rekeningen sneller! Dit geldt ook voor de sector Metaal, Elektrotechniek, Grafische Sector & Papier.
  • Gemiddeld betalen de Zeeuwen het snelst; de Flevolanders het langzaamst. Verder zijn de bedrijven in de provincie Utrecht langzamer gaan betalen

> Download de Kredietmonitor