Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 09-08-2013

Belasting ontduiken in belastingparadijs Nederland. Lucratieve business?

587 keer gelezen

Pop in Nederland onbelast

In Nederland zijn internationaal verdiende royalty’s onbelast. Een reden waarom bijvoorbeeld popgroepen hier graag zitten. Zowel Bono, David Bowie als de Rolling Stones hebben een ‘brievenbusfirma’ op de Amsterdamse Herengracht. Alle royaltyinkomsten wereldwijd worden naar Nederland overgebracht, alwaar het nulprocentstarief wordt toegepast. In andere landen wordt meestal 20 tot 30% belasting geheven over royalty’s. Nederland kent geen heffing omdat een dergelijke belasting een belemmering zou vormen voor het internationale handels- en kapitaalverkeer. En Nederland is voor een vrij verkeer.

Overigens blijft het geld niet lang bij ons. De Nederlandse BV is vaak een onderdeel van een BV op een belastingparadijs als Jamaica, Jersey of de Nederlandse Antillen. Omdat er geen eensluidende internationale fiscale wetgeving is, stroomt dit geld min of meer onbelast naar deze paradijzen.

Ook grote bedrijven kennen belastingtruc

Niet alleen popgroepen passen deze truc toe. Twee maanden geleden werd de CEO van koffiegigant Starbucks gegrild door het Engelse Lagerhuis. De multinational had nog nooit een cent belasting betaald in Engeland; alles liep via een Nederlandse BV. Men laat dan de Engelse zusteronderneming zoveel voor de royalty’s betalen dat het net geen winst maakt. De binnengekomen royalty’s worden vervolgens in Nederland aan de belastingdruk onderworpen. Inmiddels heeft het hele internationale bedrijvengezelschap deze belastingroute ontdekt. Apple, Google, Ikea en noem ze maar op; iedereen die geld verdient aan royalty’s weet ons land te vinden.

Postbusfirma’s leveren staatskas 3 miljard per jaar op

Het is nog steeds onduidelijk hoeveel Nederland verdient aan deze (overigens legale) belastingtrucs. De gemiddelde schatting was zo’n 1 à 1.5 miljard euro per jaar, maar uit onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO is gebleken dat de optelsom van belastingen, loonkosten en diensten die de brievenbusmaatschappijen inkopen, oploopt tot meer dan  3 miljard euro. SEO staat voor Stichting Economisch Onderzoek, komt voort uit de Universiteit van Amsterdam en heeft in opdracht van Holland Financial Centre, de lobbyclub van de banken, onderzocht of Nederland inderdaad een belastingparadijs is.

Morele verontwaardiging groot

De morele verontwaardiging in (links) Den Haag over deze belastingpraktijken is groot, maar de politiek vergeet dat zij de enige is die er wat aan kan doen. De kip met de gouden eieren slachten is niet de oplossing. Het zou inderdaad fantastisch zijn als wereldwijd in één keer alle belastingtarieven gelijk werden getrokken (de OESO is bezig met een dergelijk onderzoek), maar dit is natuurlijk een utopie. Elk land heeft zijn specifieke belastingvoordelen en het is aan de fiscalisten om de meest gunstige routes voor de winsten van de multinationals te bepalen.

Grenzen van de wet

We kunnen het het bedrijfsleven niet kwalijk nemen dat zij voor het maximale resultaat gaan. Aandeelhouders willen een zo hoog mogelijke winst. De accountants en fiscalisten zijn professionals en zoeken de grenzen van de wet op. De belastingdienst (lees: de politiek) heeft de schone taak om die grenzen duidelijker aan te geven of in te perken. Het is het verschil tussen enerzijds de globalisering van het bedrijfsleven tegenover de soevereiniteit van de individuele landen. Zolang er op internationaal niveau niet beter samengewerkt wordt op dit gebied, kunnen de fiscalisten zich heerlijk uitleven.