Artikel
Geschreven door Mattijs van de Weijer
Posted on 23-10-2014

Beroepsorganisaties moeten leiding nemen in naleving Wwft

156 keer gelezen

De Nederlandse regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is op zijn zachtst gezegd niet eenvoudig. Veel bedrijven worstelen met de naleving van de wetgeving en vrezen voor sancties. Om te voorkomen dat instellingen steeds maar weer het wiel moeten uitvinden, kunnen beroepsorganisaties het voortouw nemen en hun leden voorzien van richtlijnen en advies. In hoeverre bent u zelf eigenlijk tevreden over de rol van uw beroepsorganisatie?

Wie vallen er ook alweer onder de Wwft?

De Nederlandse wetgeving om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, was in de jaren negentig gericht op financiële instellingen. Maar het besef groeide dat ook andere beroepsgroepen kwetsbaar kunnen zijn voor criminele praktijken. Tegenwoordig vallen niet alleen financiële instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar bijvoorbeeld ook registeraccountants, belastingadviseurs en makelaars. Dat heeft de wetgeving niet bepaald eenvoudiger gemaakt. Zo zijn er in de wetgeving allerlei bijzondere bepalingen en uitzonderingen opgenomen die alleen voor specifieke beroepsgroepen gelden.

Naleving WWFT

Wie houdt er toezicht?

Voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van de Wwft zijn verschillende toezichthouders aangewezen. Zo houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op onder meer kredietinstellingen, levensverzekeraars en trustkantoren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op onder meer beleggingsondernemingen en banken. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onder meer toezicht op registeraccountants, administratiekantoren en advocaten. En de Belastingdienst Holland Midden (BHM) houdt toezicht op handelaren van goederen in grote waarde en makelaars. Op verzoek van het ministerie van Financiën hebben de verschillende toezichthouders een specifieke leidraad ontwikkeld die geldt voor de instellingen die onder hun toezicht staan. Toch is het voor veel beroepsgroepen onvoldoende duidelijk aan welke specifieke verplichtingen zij moeten voldoen.

Kan de beroepsorganisatie een stapje meer doen? 

Om hun leden te helpen bij de naleving van de wetgeving, kunnen beroepsorganisaties het initiatief nemen om specifieke richtsnoeren op te stellen. Een goed voorbeeld is de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, SRA, die al in 2009 een eerste praktijkhandleiding voor haar leden uitbracht. In deze handleiding is de toepassing van de Wwft bij accountants- en belastingadvieskantoren op hoofdlijnen nader uiteengezet. Ook kunnen leden op de website van de vereniging terecht voor een overzicht van de meest gestelde vragen over de implementatie van de Wwft en de beantwoording ervan door Bureau Vaktechniek van de vereniging. Daarnaast heeft SRA een checklist opgesteld met kantoormaatregelen die accountants en belastingadvieskantoren dienen te nemen in het kader van de Wwft. In mijn optiek moeten beroepsorganisaties een stapje extra zetten in het begeleiden van bedrijven op het gebied van de Wwft en de Sanctiewet. 

Meer weten?

Informeer bij uw beroepsvereniging naar het bestaan van een praktische handleiding voor de naleving van de Wwft voor uw specifieke beroepsgroep.

Voor beroepsorganisaties
Wilt u uw leden voorzien van advies of praktische richtlijnen? Graydon kan u daarbij helpen. Neem contact met mij op voor meer informatie.

Wilt u weten hoe u snel en efficiënt aan de WWFT kunt voldoen? Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons ePaper!

Download de ePaper!