Artikel
Geschreven door Roland Hoff
Posted on 08-05-2014

Biedt leveren in consignatie de uitkomst?

14127 keer gelezen

Consignatie is de verkoop van artikelen op risico van de leverancier. In de kunstwereld en op het internet is dit een vrij gebruikelijk fenomeen. Desondanks komt dit in de B2B wereld minder vaak voor. Is daar een goede reden voor, of zien we hier een mooie kans over het hoofd?

Wanneer u goederen in consignatie levert, blijven de goederen uw eigendom. Als de goederen  verkocht worden, ontvangt u uw geld en de verkopende partij krijgt een percentage voor hun verkoopinspanningen. Ergens heeft het in consignatie leveren wel wat weg van het welbekende eigendomsvoorbehoud uit de algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud stelt dat goederen pas van eigenaar wisselen wanneer de rekening betaald is. Toch is er een cruciaal verschil.

De bepaling uit de algemene voorwaarden heeft een negatieve lading. U maakt een afspraak dat men uw goederen koopt en de rekening hiervoor betaalt binnen een overeengekomen termijn, als dit niet gebeurt blijven de goederen uw eigendom. Bij het leveren in consignatie wordt uitgegaan van een wat positiever scenario, de goederen zijn uw eigendom, als ze verkocht worden krijgt de verkopende partij haar provisie en u uw geld voor de goederen. 

De vraag is of het leveren in consignatie vanuit het oogpunt van voorraadbeheer optimalisatie wel een goed idee is. 

Kredietwaardigheid minder belangrijk

Om te beginnen is de kredietwaardigheid van uw klant veel minder belangrijk, omdat u de goederen niet vooraf op krediet verkoopt.  Natuurlijk wilt u zaken doen met betrouwbare partijen. Ik blijf een voorstander van het ten allen tijde checken van uw relaties, omdat u wel moet weten met wie u in zee gaat. Het zijn weliswaar uw goederen, maar dat betekent niet dat u geen risico’s loopt. Naast de moraliteit en ondernemersgeest van de bestuurder, zijn het omzetpotentieel, de marktdekking en concurrentiepositie grotere aandachtspunten dan de liquiditeitspositie van uw relatie.

Het business model stelt u in staat om zaken te doen met klanten met een lagere kredietwaardigheid of om start-ups veel meer ruimte te geven. Dat biedt u weer kansen, omdat de risico’s voor uw klant lager zijn. Ze hoeven immers niet vooraf te investeren in voorraden. Dit is interessant voor ondernemers met beperkte liquide middelen en het biedt u de mogelijkheid om ze een interessant propositie te bieden en zo de concurrentie voor te blijven. Met het voorraadrisico dat u bij uw klant wegneemt, houdt u in uw marges weer rekening.

Voorraad risico

Met betrekking tot voorraadbeheer scheelt het u opslagruimte. Echter moet u voorraden aanhouden waarvan het, afhankelijk van het product dat u verkoopt, de vraag is hoe snel deze verkocht worden. Over het beheer van deze voorraden hebt u weinig invloed en u moet er maar vanuit gaan dat men zorgvuldig met uw goederen omgaat. Dan is er ook nog het risico dat de goederen helemaal niet verkocht worden en u aan het eind van de rit blijft zitten met een partij gedateerde spullen.

Consignatie is afhankelijk van het bedrijfstype

Leveren in consignatie is zeker niet geschikt voor elk bedrijfstype, maar het is wel de moeite waard om u verder in de mogelijkheden te verdiepen. Het model stelt u als leverancier in staat om een echt partnership aan te gaan met bedrijven, waarin u veel verder gaat dan alleen het vervullen de rol van leverancier. Het voorraadrisico dat u als bedrijf als het ware overneemt van uw klant, kunt u compenseren in uw marges en met strikte betaalafspraken. Zo waarborgt u een gezonde cashflow positie.