Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 03-09-2013

Big Data: Begin klein en dicht bij huis

32 keer gelezen

Deze maand is Big Data-maand bij Graydon. Big Data wordt van alle kanten belicht en besproken. Voor veel ondernemers is Big Data een bedreigende toekomst waar ze nog weinig van af weten. Wat kan een ondernemer ermee en hoe moet je het aanpakken?
 

Analyseren van al aanwezige informatie

Voor een leek (en dat zijn de meeste mensen als het aankomt op Big Data) lijkt Big Data op een enorme hooiberg waar men moet zoeken naar de spreekwoordelijke speld. Niets is echter minder waar. Big Data kan gezien worden als een enorme kans voor het bedrijfsleven om de beschikbare informatie (in het bedrijf of openbare informatie) zodanig te analyseren dat het een meerwaarde oplevert voor de bedrijfsvoering.

Ondernemers hebben veel meer informatie in hun bedrijf dan men doorgaans beseft. Het is de kunst die informatie op de juiste manier aan elkaar te koppelen zodat er patronen naar voren komen. Die patronen geven u de mogelijkheid beter en gerichter in te spelen op de eisen en verlangens van uw (interne) afnemer.
 

Vragen stellen vanuit business

Voor de ondernemer is het dus zaak uit die brij aan gegevens zijn eigen waardevolle informatie te halen. Volgens experts uit de ICT-sector moet het ontginningsproces van Big Data aangestuurd worden door de business zelf, en niet door de IT-afdeling. De business moet beginnen met het stellen van de juiste vragen. Wat wil je weten over je klant, over je product, etc. Het is een misverstand dat Big Data groots aangepakt moet worden. Integendeel, het is raadzaam klein te beginnen. Het vergt geen enorme investering in hardware; een bestaande computer kan al het werk doen. Begin met een klein projectje, pluk eerst het laaghangend fruit en ga van daaruit verder bouwen. Van de beschikbare informatie blijft 80% vaak onbenut. Meer meten is niet altijd meer weten. Het gaat ook om de kwaliteit van de gegevens en de vertaalslag van aanwezige data naar nuttige informatie.
 

Aanpak criminaliteit in Memphis

Een mooi voorbeeld van het op deze manier gebruiken van al aanwezige data is de aanpak van de criminaliteit in de Amerikaanse stad Memphis. Doordat studenten van de universiteit van Memphis de opgeslagen processen-verbaal gingen analyseren, kwam de politie tot een goed inzicht waar en wanneer veel delicten werden gepleegd. Door de specifieke inzet van extra politie op die tijden en plaatsen kon het criminaliteitscijfer in no time met 30% werden teruggedrongen.

Big Data wordt momenteel een beetje gehyped. Het wordt zeker belangrijk, maar vergeet niet dat veel van de beschikbare informatie allang in uw achterhoofd zit. Het is alleen nog zaak deze informatie om te zetten in betere beslissingen. Daar kan Big Data bij helpen.