Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 02-09-2013

Big Data: Big Business of Big Hype?

63 keer gelezen

Is Big Data gewoon één grote hype? Het lijkt voor de hand liggend dat er grote kansen liggen in het slim analyseren van de gigantische hoeveelheden data die op dit moment worden gecreëerd door informatietechnologie en sociale media. Maar wat kunt u als bedrijf nu precies wél, en wat kunt u niet verwachten van Big Data?

 

De Hype Cycle

Marktonderzoeksbedrijf Gartner heeft berekend dat elke nieuwe, veelbelovende technologische toepassing en de bijbehorende 'catch phrase' een bepaalde cyclus doorloopt, waarbij zij eerst gehyped wordt, en vervolgens de hooggespannen verwachtingen niet in kan lossen. Ten slotte zien we in de curve de waardering van de technologie weer omhooggaan omdat die uiteindelijk wordt gebruikt voor de toepassingen waarin zij daadwerkelijk meerwaarde kan bieden, en dus ook daadwerkelijk productiviteit oplevert.

Gartner is overigens al vanaf begin dit jaar aan het waarschuwen voor het 'over-hypen' van Big Data: de verwachtingen zijn hoog en lopen niet in de pas met wat realistisch gezien verwacht kan worden van Big Data. De Big Data Black Swan is een treffend voorbeeld.
 

Black Swans vangen met Big Data

In een artikel over risk management las ik onlangs dat Big Data (naast de voor mij bekende toepassingen van proces- en productverbetering en lead generatie) toe te passen is om risico's te beheren. Interessant als gegeven, maar de schrijver van dit stuk gaat wat mij betreft één brug te ver als hij beweert dat niet alleen bekende risico's beter ingeschat en gemanaged kunnen worden met behulp van Big Data, maar dat ook zéér onwaarschijnlijke gebeurtenissen die extreem zelden voorkomen, kunnen worden geanalyseerd met behulp van Big Data.

Hij noemt daarbij expliciet de term 'Black Swan', waarover statisticus en grootmeester in het denken over onzekerheden Nassim Nicholas Taleb een serie zéér invloedrijke boeken heeft geschreven (waarvan één met de titel 'Black Swan'). De hoofdboodschap in deze boeken (heel summier samengevat) is dat je extreem zeldzame gebeurtenissen met potentieel zeer grote gevolgen nooit goed in kunt schatten, omdat je hierover van tevoren nooit significante data hebt. Met andere woorden: we kunnen technologie ontwikkelen waarmee we alles op deze planeet kunnen meten en in de gaten houden, van aantallen verkochte smartphone apps tot groeiende grassprietjes, maar geen enkele vorm van analyse van die data gaat ons helpen voorspellen wanneer de marsmannetjes landen. Black Swans zijn per definitie gebeurtenissen die uit de dode hoek in je informatie en analysemethoden komen.
 

Wat kunt u wel van Big Data verwachten?

U kunt verwachten dat u als bedrijf – ook als u een klein (ZZP) of middelgroot (MKB) bedrijf bent – zeker baat kunt hebben bij de implementatie van de Big Data analyse. U kunt zelfs verwachten dat dit op de middellange termijn een nieuwe competitieve standaard wordt, waarbij u liever niet achteraf moet willen inhaken. De kansen liggen voor u in het verbeteren van uw producten/diensten, het verbeteren van (productie-) processen, en het genereren en managen van leads. Ook kunt u Big Data inzetten voor uw risk management.

Zolang u Big Data benadert met realistische verwachtingen, zijn de kansen en mogelijkheden inderdaad enorm.

Meer over Big Data?
Wilt u meer weten over Big Data? Lees dan ook onderstaande blogs: