Artikel
Geschreven door Lisanne Barnaart
Posted on 07-04-2016

Big data in finance - wat zijn de voordelen?

760 keer gelezen

Door automatisering krijgt finance steeds minder een uitvoerende taak en steeds meer een adviserende. Finance wordt een business partner - en financieel managers en medewerkers gaan zich steeds meer richten op het optimaliseren van processen en het proactief meedenken met de directie. Big data helpen deze rol goed in te vullen. Zo zijn er meer trends in finance die big data steeds belangrijker maken. En dus: wat zijn de voordelen van big data in finance?


Big data in finance

Flexibilisering, integrated reporting, cost- en cashcontrol, compliance, veranderende klantwensen…finance heeft met allerlei ontwikkelingen te maken die het vak dynamisch maken, maar er ook nieuwe eisen aan stellen. Het uitpluizen van behaalde maandcijfers en deze vergelijken met die van vorig jaar is niet langer voldoende. Cijfers blijven uiteraard de basis, maar big data worden eraan toegevoegd om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst. Bovendien maken big data het mogelijk oorzaken te vinden van gevonden afwijkingen in de cijfers. Dat komt doordat big data inzicht geven in wat er in de markt gebeurt, wat vergelijken mogelijk maakt. Precies daardoor kan finance haar adviserende rol invullen.

Het wordt steeds meer de taak van finance om verder te kijken dan de cijfers op het beeldscherm. Finance wordt business control – en plaatst cijfers in de context van het bedrijf én van de markt.

Voordelen voor finance

Om hun adviesrol en rol als business partner gedegen in te vullen, moeten finance medewerkers grote hoeveelheden gegevens analyseren, interpreteren en vertalen naar stuurinformatie voor het management. Big data zorgen ervoor dat deze stuurinformatie steeds accurater en zinvoller wordt. Is dat het enige – of zijn er meer voordelen van big data in finance? Wel degelijk!

 • Eigen performance verbeteren. Finance kan haar eigen performance meten en verbeteren met big data. De afdeling kan daardoor niet alleen effectiever en efficiënter werken, het komt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de afdeling (en daarmee van de gegeven adviezen) ten goede.

   

 • Proactief in plaats van reactief werken. Big data hebben een voorspellende waarde. Dat zorgt ervoor dat finance resultaten uit het verleden en uit de markt kan doortrekken naar de toekomst.

   

 • Nieuwe (bedrijfs)mogelijkheden vinden. Met big data kan finance dwarsverbanden leggen, zowel binnen als buiten de organisatie. Zo kan finance informatie vinden die inspiratie biedt voor nieuwe bedrijfsmodellen, markten, producten of bijvoorbeeld een samenwerking met (keten)partners.

   

 • Rendement verhogen. Door data te koppelen en te ontdubbelen kan mogelijk efficiënter en accurater worden gewerkt, waardoor minder fte’s nodig zijn. Dit vertaalt zich in lagere kosten. Door benchmarking kan ruimte voor rendementsverbetering worden ontdekt. En ook risk management en fraudepreventie kunnen worden verbeterd, wat de kosten verder kan verlagen (en daarmee het rendement kan verhogen).

Beginnen met big data in finance

Een bijkomend voordeel van het werken met big data is dat het werk voor finance medewerkers breder een daarmee aansprekender en interessanter wordt. Uiteraard vraagt het analysevaardigheden, maar ook andere competenties worden aangesproken. Als finance met big data aan de slag wil, vraagt dat bijvoorbeeld sociale en communicatieve vaardigheden, omdat er intensief met andere afdelingen moet worden samengewerkt. HR, sales, marketing en customer service hebben allemaal een rol - en dat vraagt inlevingsvermogen. Naast competente medewerkers kan finance de slagingskans van haar nieuwe rol vergroten met deze tips:

 • Begin met hoofdlijnen en ontwikkel een helikopterview. Teveel details zorgen voor obstakels die u kunnen tegenhouden te beginnen.
   
 • Richt u op de grote stappen. De bekende 80/20 regel gaat ook op voor het werken met big data in finance.
   
 • Werk samen met andere afdelingen en vraag ze aan welke informatie ze behoefte hebben. Daarmee weet u zeker dat er werkelijk vraag is naar uw analyses, rapportages en adviezen. 
   
 • Houd uw adviezen overzichtelijk en bondig. Dikke rapporten zijn bedoeld voor wie zich echt in een onderwerp wil verdiepen of onderbouwing wil van bepaalde conclusies. De adviezen zelf mogen echter nooit langdradig of ingewikkeld zijn.

 

Voor meer informatie over Data Driven Marketing verwijzen wij u door naar ons handboek:

Het Data Driven Marketing Handboek