Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 27-09-2013

Big Data: science fiction is werkelijkheid

132 keer gelezen

#septemberbigdatamaand. September was Big Data maand bij Graydon. In dit laatste blog wil ik graag met u stilstaan bij de onwaarschijnlijke mogelijkheden die deze technologie met zich meebrengt, en kijken naar de toekomst.

Science fiction ingehaald door de werkelijkheid

Science fiction schrijvers en futuristen worden ingehaald door de werkelijkheid. Vanwege de verspreiding van digitale technologie en 'datafication' van allerlei zeer uiteenlopende vakgebieden, ontwikkelt de wereld zich sneller dan mensen zich kunnen voorstellen.

Wat is datafication?

'Datafication' betekent dat een vakgebied wordt gedigitaliseerd, doordat een nieuwe digitale technologie een doorbraak betekent. De muziek en de biomedische industrie zijn hier een goed voorbeeld van. Datafication heeft ervoor gezorgd dat grote delen van deze vakgebieden nu gezien worden als puur digitale technologieën.

Technologie groeit exponentieel

Raymond Kurzweil en natuurlijk Gordon Moore (de naamgever van de wet van Moore) hebben in het verleden kunnen voorspellen dat de groei van technologie exponentieel zou zijn, en de werkelijkheid laat inderdaad een dergelijk patroon zien.

Toekomstvisie op Big Data

Vandaag wil ik met u een toekomstvisie delen die enige decennia geleden als te vergezocht werd afgedaan, enkele jaren geleden nog moeilijk voor te stellen was, maar nu dankzij voortschrijdende technologieën zoals Big Data, duidelijk binnen de realistische mogelijkheden begint te vallen. Ik laat u dit niet alleen zien ter lering en vermaak, maar ook ter inspiratie. De mogelijkheden met Big Data en andere digitale technologieën zijn letterlijk eindeloos, en door in te zetten op deze technologie zet u in op de toekomst van de mensheid, en op kleinere maar meer onmiddellijke schaal de toekomst van uw bedrijf! De volgorde van belang bepaalt u daarbij natuurlijk zelf.

Paradise or Oblivion: de toekomst van de mensheid

Als u eens 50 minuten de tijd hebt, bekijkt u dan het filmpje dat hieronder in het kader staat: “Paradise or Oblivion” van The Venus Project.

Als u geen 50 minuten over hebt; staat u mij dan toe om u een samenvatting te geven:

Paradise or Oblivion gaat over de stand van zaken in de wereld van vandaag, en de ontwikkelingen die we de afgelopen 100 jaar hebben gezien op het gebied van economie, technologie, oorlog, sociale onvrede, werkgelegenheid, misdaad, etc. De basis van alle problematiek wordt gezocht in het fundamentele probleem van het verdelen van bronnen (grondstoffen), en de oplossing die wij daar nu voor gebruiken: het democratisch kapitalisme en een monetaire economie. Jacques Fresco, oprichter van The Venus Project en 97-jarige structureel ingenieur en industrieel ontwerper, architect en visionair, stelt een andere oplossing voor. Alle sociale en revolutionaire ideeën terzijde latend, vat ik zijn ideeën even heel kort voor u samen:

Jacques Fresco voorziet dat de mensheid het beste gebaat zal zijn bij een 'Resource Based Economy'. Hij stelt een systeem voor op twee schalen: namelijk wereldwijd en op het niveau van een stad, waarbij op beide niveaus een integratief datasysteem constant  in de gaten houdt wat er aan grondstoffen voorhanden is, waar behoefte aan is en hoe zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk kan worden voldaan aan die behoefte. Het wereldwijde of stadssysteem zou werken vanuit volledig 'groene' energie, op basis van hergebruik van grondstoffen en op 'toegang tot' gebruiksvoorwerpen, in tegenstelling tot het huidige 'eigendom van'.

Een onbereikbare utopie? Wellicht. Vanuit sociaaleconomisch opzicht onwaarschijnlijk? Inderdaad. Maar technologisch gezien ver van onze huidige realiteit? Absoluut niet.

Huidige Big Data toepassingen

Collega blogger Lars Fassbender lichtte in een eerder blog al toe hoe steden slimmer worden door het gebruik van Big Data, en hoe dat nu al toegepast wordt. Ook liet hij zien hoe informatie over onze atmosfeer en stromingen van wind, gecombineerd met voorspellingen over gebruik van en behoefte aan energie hernieuwbare energiebronnen efficiënter kan maken.

Big Data maakt ons slimmer

Big Data toepassingen zorgen er dus niet alleen voor dat bedrijven hun klanten tot op de meter kunnen volgen en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen op basis van waar ze tijdens een wandeling door een winkelcentrum pauzeren; het zorgt er nu al voor dat verkeersstromen, (groene) energie, epidemieën en stromen van mensenmassa's slimmer gemanaged kunnen worden. De verspreiding van steeds meer, steeds slimmere en goedkopere chips, sensoren en mobiele technologie zorgen voor een onwaarschijnlijke rijkdom aan data, die indien intelligent geanalyseerd de visie van The Venus Project in ieder geval op het niveau van steden, maar binnenkort op het niveau van de wereld in ieder geval technisch mogelijk maken.

Net zoals ze uw bedrijf efficiënter en meer winstgevend kunnen maken, op zeer korte termijn. Big Data brengt de wereld van Star Trek naar het heden. Blijft u met uw bedrijf en uw denken achter?

Big Data fan?

Big Data fan maar #septemberbigdatamaand gemist? Zoek op Twitter op #septemberbigdatamaand en get inspired!