Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 07-11-2013

Big Data voor financials: de twee grootste uitdagingen

63 keer gelezen

Begin september schreef ik over de uitdaging voor CFO’s om het potentieel van Big Data te benutten. Maar in recent trendonderzoek wordt het betrouwbaar maken van data nog altijd een ondergeschoven kindje genoemd. Twee concrete Big Data-uitdagingen voor financials.

Uitdaging 1: zorgdragen voor betrouwbare data

Hoewel het betrouwbaar maken van data als basisfunctie van de financial wordt beschouwd, scoort de effectiviteit van deze taak nog geen 70%. Het is een van de meest opvallende uitkomsten van het Trendonderzoek dat onlangs werd uitgevoerd onder ruim 400 financials door adviesbureau Finext in samenwerking met André de Waal van het HPO Center. In het begeleidende persbericht noemt Eelco Bilstra, consultant bij Finext, de score ‘laag’:

“Je zou verwachten dat het betrouwbaar maken van data en informatie tot de core business van Finance behoort.”

In het artikel ‘Big Data en de CFO’ in het septembernummer van FDMagazine wordt in dit verband het motto ‘garbage in = garbage out’ genoemd.

“Elk project dat gerelateerd is aan het analyseren van gegevens valt of staat met de kwaliteit van de onderliggende gegevens.”

Hier ligt de eerste uitdaging voor financials: zorgdragen voor betrouwbare data.

Uitdaging 2: data duiden

In september schreef ik over de voorspelling van KPMG dat er een tekort zal ontstaan aan datawetenschappers die gegevens om kunnen zetten in strategische informatie. Maar in het septembernummer van FDMagazine wordt terecht benadrukt dat resultaten altijd verder moeten worden onderzocht door iemand met kennis van zaken. In het magazine wordt Big Data ‘de speelplaats’ genoemd van datawetenschappers. Daar wringt volgens de auteurs de schoen:

“…omdat de noodzakelijke aanvulling met business profielen die een inzicht hebben in de bedrijfsvoering en de juiste vragen kunnen stellen, grotendeels ontbreekt.”

De tweede uitdaging voor financials, het duiden van data, raakt aan de nieuwe rol van de financieel specialist waar ik eerder over schreef: ondernemers verlangen steeds vaker dat financials vanuit financieel perspectief adviseren over beslissingen op directie- en bestuursniveau.

In een gesprek met NBA-VRC, het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Vereniging van Registercontrollers, benoemt ook Margot Scheltema, lid van de raad van commissarissen bij verschillende bedrijven, deze uitdaging.

“Big Data dwingt de financiële functie op een hele nieuwe manier naar de drivers van zijn bedrijf te kijken. Te veel financiële afdelingen stellen zich tevreden met het analyseren van kwartaalcijfers in vergelijking met een jaar geleden. Ze kijken naar de historie en verklaren de verschillen. Dat is niet genoeg. Je moet op zoek naar de werkelijke oorzaken. De cijfers verbinden met wat er in de markt gebeurt. Pas dan beschikt het management over slimme informatie om beslissingen over de toekomst te nemen.”

In het FDMagazine worden de vaardigheden van de CFO ‘misschien wel de missing link’ genoemd om samen met datawetenschappers daadwerkelijk Big Data-projecten te realiseren binnen het bedrijfsleven.

Om hun onderneming op voorsprong te zetten, zullen financials dus op zoek moeten naar manieren om betrouwbare data te genereren én te duiden.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.