Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 05-09-2014

Cashflow is GEEN nettowinst

5987 keer gelezen
Als een bedrijf een aantal jaren achtereen verlies draait, daalt het eigen vermogen. De verliezen gaan immers ten koste van de reserves. Omdat de verhouding eigen/vreemd vermogen verslechtert, zullen financiers op zoek gaan naar andere of aanvullende zekerheden bij het beoordelen van een financieringsaanvraag. In een eerder blog schreef ik al dat de cashflow een bijzonder belangrijke parameter is.
 
Een gezonde cashflow geeft aan dat u goed in staat bent de rente en aflossingen op de financiering te voldoen. Een hoge cashflow verbetert dus de kans op goedkeuring van die financieringsaanvraag aanzienlijk. Daarnaast zult u betere voorwaarden, zoals een lagere risico-opslag, kunnen bedingen. Cashflow geeft ook informatie over de vraag of een onderneming de benodigde investeringen kan bekostigen uit eigen middelen. Het is een uitstekende maatstaf voor de interne financieringsmogelijkheden, wat uitmondt in een belangrijke indicator voor de financiële slagkracht van een bedrijf. 


Cashflow

Maar wat is nu precies de cashflow van een bedrijf? De cashflow is de totale hoeveelheid geld die binnenkomt minus de hoeveelheid geld die uitgegeven wordt. De cashflow is de thermometer van het bedrijf. Financiers kijken vooral naar de cashflow in relatie tot andere grootheden. Cashflow in relatie tot de nettoschuld of het vreemd vermogen is bijvoorbeeld erg belangrijk. Cashflow is niet hetzelfde als de nettowinst. Kijk naar onderstaande winst- en verliesrekening: 
 
Omzet: €1.500.000
Kosten omzet €1.000.000
Brutoresultaat: €500.000
Salarissen: €200.000
EBITDA: €300.000
Amortisatie/Afschrijvingen: €100.000
EBIT: €200.000
Rente: €15.000
Belasting: €20.000
Netto winst: €165.000
 
De nettowinst is €165.000, maar de cashflow meet alleen de in- en uitgaande kasstromen. Bedragen die u van de winst mag aftrekken voor amortisatie en afschrijvingen zijn geen kasverschuivingen en behoren dus niet tot de cashflow. In bovenstaand geval is de cashflow dus de nettowinst met daarbij opgeteld de amortisatie/afschrijvingen, wat in dit voorbeeld gelijk is aan €265.000. Winstcijfers, vooral van grotere concerns, zeggen niet zoveel meer omdat er altijd wel bijzondere baten of lasten genomen (moeten) worden. Iemands cashflow echter laat klip en klaar zien hoeveel geld er in en uit de onderneming rolt.
 
De cashflow is ook belangrijk voor het waarderen van een bedrijf. Er worden diverse waarderingsmodellen gebruikt, maar de belangrijkste is de methode waarbij de toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. Het zijn interessante modellen, want veel (kleinere) familiebedrijven worstelen vaak met de vraag wat het bedrijf nu precies waard is. Ik zal daar in een volgend blog dieper op in gaan.
 
  • Meer lezen over de cashflow en hoe u deze kunt verbeteren? Kijk dan zeker hier.

Wilt u meer lezen over hoe u uw bedrijf slim kunt financieren?

Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons eBook!

                                                    graydonnl_het-aantrekken-van-alternatieve-financiering.png

Download het eBook slim financieren