Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 16-07-2014

CDD-beleid: de 4 basiselementen om boetes te voorkomen

2965 keer gelezen

Europese banken worstelen met de wettelijke verplichtingen voor de identificatie en acceptatie van cliënten, met diepgravende onderzoeken van toezichthouders en forse boetes tot gevolg. Uit welke onderdelen moet een gedegen CDD (Customer Due Diligence)-beleid van een financiële onderneming minimaal bestaan om de integriteit te bewaken en boetes te voorkomen?

Boetes voor Europese banken

De Franse bank BNP Paribas trof onlangs een schikking met de Amerikaanse autoriteiten van bijna 9 miljard dollar vanwege het schenden van Amerikaanse sancties. De bank had transacties toegestaan met onder meer Cuba en Sudan. Omdat de betreffende transacties werden uitgevoerd in dollars, was de Amerikaanse sanctieregelgeving van toepassing.

Het belang van Customer Due Diligence
Ook andere banken vrezen te worden bestraft omdat ze niet voldoende van hun klanten weten of (al dan niet moedwillig) sanctielijsten negeren. Zo is ook het Duitse Commerzbank in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten over het treffen van een schikking voor het schenden van handelssancties.

Om het vertrouwen van de consument in de financiële sector niet (opnieuw) te schaden, dienen financiële ondernemingen hun integriteit te bewaken en zicht te houden op hun klanten. Banken en verzekeraars moeten voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor misdadige praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Van financiële instellingen wordt dan ook verwacht dat zij hun cliënten kennen en geen relaties aangaan met personen die het vertrouwen in de onderneming zouden kunnen schaden. Een Customer Due Diligence-beleid kan hierbij helpen.

Internationale CDD-normen

Nadat was gebleken dat er grote verschillen bestonden tussen de Know Your Customer (KYC)-verplichtingen voor banken in verschillende landen, heeft het Basel Committee on Banking Supervision in 2001 algemene internationale normen geformuleerd. Volgens deze normen bestaat een gedegen CDD-beleid minimaal uit de volgende elementen:

Voor Nederlandse ondernemingen is een gedegen Customer Due Diligence-beleid van groot belang.

1. Cliëntacceptatiebeleid

Financiële ondernemingen moeten heldere beleidsregels en procedures opstellen voor de acceptatie van cliënten, inclusief een beschrijving van de soorten klanten die een hoger dan gemiddeld risico met zich meebrengen. Voor klanten met een hoger risico is meer diepgravend onderzoek nodig.

2. Cliëntidentificatiebeleid

Financiële ondernemingen dienen een systematische procedure op te stellen voor het identificeren van nieuwe klanten en mogen geen relatie aangaan voordat de identiteit van een klant naar tevredenheid is geverifieerd. De verzamelde informatie dient te worden gedocumenteerd.

3. Monitoring van rekeningen en transacties

Volgens de internationale normen van het Basel Committee is het monitoren van rekeningen en transacties een essentieel onderdeel van effectieve KYC-procedures. Banken dienen een systeem op te zetten waarmee verdachte transacties en activiteiten kunnen worden gedetecteerd, bijvoorbeeld door limieten in te stellen. 

4. Risicomanagement

De directie van een financiële onderneming dient zich volledig te committeren aan het CDD-beleid. Ook dient de verantwoordelijkheid voor de uitvoering expliciet te worden belegd en dienen de kanalen voor het rapporteren van verdachte transacties duidelijk te worden gecommuniceerd met alle medewerkers.

Nederland relatief kwetsbaar

In een eerder blog schreef ik dat Nederland relatief kwetsbaar is voor het witwassen van crimineel geld. Deze constatering onderstreept het belang van een gedegen Customer Due Diligence-beleid voor Nederlandse ondernemingen. Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is op grond van de Nederlandse wetgeving verplicht.

Overtuig ook uw CEO van het belang van een gedegen CDD beleid

Een gedegen CDD beleid is zeer belangrijk. Om dit effecient te kunnen vormgeven binnen een organisatie heeft u de steun van stakeholders nodig. Download onze cheatsheet voor 8 argumenten om uw CEO aan boord te krijgen.

8 argumenten om uw CEO te overtuigen van CDD