Artikel
Geschreven door Peter Schoenmaker
Posted on 05-05-2015

CFO in de spagaat!

70 keer gelezen

Nu bedrijven steeds meer van technologie afhankelijk worden en markten steeds diverser en internationaler zijn, verandert ook de rol van de Chief Financial Officer. Van hem wordt bijvoorbeeld steeds meer verwacht dat hij op de hoogte is van markttrends en zaken als big data en technologische innovaties. Vooral de impact van zijn beslissingen groeit. Een dure investering in ICT of technologie kan immers niet snel worden teruggedraaid of aangepast. Wat verandert er precies en hoe kan de CFO van nu (en de toekomst) erop reageren en anticiperen?
 

Een nieuw type CFO staat op

Uitdagingen CFO; CFO trends; Big data

In een interview met Forbes zegt Krish Venkataraman, CFO van Syncsort:  “Ik moet expertise leveren op het gebied van strategie en implementatie, ik moet begrijpen hoe je door middel van technologie kunt innoveren én ik moet ervoor zorgen dat de risico's van ons bedrijf worden beheerst - op financieel gebied, maar ook op operationele aspecten. Ik zie mijzelf dan ook als een nieuw type CFO dat werkt op de kruising van financiën, technologie en big data." Daarmee geeft hij feilloos aan welke verandering gaande is.
 

Spagaat voor de CFO van nu

De CFO van nu moet kennis van technologie hebben om kansen te grijpen en de business te ondersteunen bij strategische beslissingen. Daarnaast moet hij zijn interne processen op orde hebben en waar nodig tegengas geven om bedrijfsrisico’s te beperken. Door nieuwe toepassingen wordt de onderste bedrijfslaag steeds meer geautomatiseerd, maar de CFO moet wel controle houden. Een spagaat die verder wordt bemoeilijkt door het feit dat beslissingen van CFO’s niet alleen met hoge kosten gepaard gaan – ze hebben ook in tijd verstrekkende gevolgen. Het invoeren van nieuwe technologie kost bijvoorbeeld veel geld, maar vraagt ook veel tijd. Dat betekent dat de CFO op het gebied van wetgeving, technologische ontwikkeling, internationale markttrends én de interne organisatie een voortuitziende blik moet hebben. Bovendien moet hij door snel veranderende technologische ontwikkelingen steeds sneller kunnen schakelen.

En dus…wat staat de CFO te doen?

Beslissingen van CFO`s zijn steeds onontkoombaarder, hebben steeds grotere financiële gevolgen en moeten steeds verder vooruit worden gemaakt. De goede CFO van nu is capabel deze beslissingen te nemen en gebruikt data om vooruit te kijken – in plaats van terug te kijken op wat is geweest. De CFO durft te sturen op data, die uiteraard gedegen getoetst en accuraat zijn. Daarnaast geeft hij de CEO tegengas, denkt hij mee en houdt hij de boot op koers. Hij heeft invloed op bijvoorbeeld ICT en operations en weegt business cases ten opzichte van de strategie en investeringen zorgvuldig af, zonder de basis van zijn financiële rol te vergeten. 

De mening van professionals uit de praktijk

Tijdens een recente meeting waaraan CFO`s van bedrijven als Graydon, Teleplan, VION Food, Heineken en Euler deelnamen, waren de genodigden het erover eens dat de uitdaging in de juiste werkbalans én in goede data ligt. Daarnaast is het op orde hebben van de financiële basis noodzakelijk. Dat vereist correct werkende rapportagesystemen voor inzicht in cijfers en het gefundeerd tegengas geven aan de CEO. De nieuwe CFO neemt strategische beslissingen op basis van accurate inzichten, waarbij draagvlak bij operations en ICT vooraf al is gerealiseerd. Hij zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat de strategie van zijn bedrijf wordt uitgevoerd. Of, zoals Jan Piet Valk, de CFO van Teleplan, treffend aangeeft:

“De rol vereist een andere houding. Het gaat om het concentreren op ROI – en niet langer om het voortdurend herzien van 5-jaar plannen. Je moet een alleskunner zijn en een brede rol kunnen invullen. De CFO is investeerder, maar ook projectmanager voor een periode van drie tot vijf jaar. Private equity besteedt veel aandacht aan liquiditeit – en dus wordt vertrouwen in goed cash management steeds belangrijker. De CFO moet inzicht hebben in de vrije kasstroom en moet de gevoeligheden rondom dit thema begrijpen. De rol vraagt meer tempo, urgentie en prioritering.”

Meer weten? Lees ook:

Ga direct naar ons download center