Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 23-07-2013

Cijfers tonen suprematie Europese economie aan

42 keer gelezen

Enigszins verrassend mag het absoluut genoemd worden. Zeker gezien de aanhoudende kritieken over de economische ontwikkeling van ons geliefde continent. Maar uit verschillende onderzoeken van gezaghebbende economische instituten wereldwijd volgt dezelfde conclusie: Europa functioneert economisch aanzienlijk beter dan vele zelfbenoemde deskundigen doen voorkomen. Sterker nog, op vele lijstjes gaat Europa er met de podiumplaatsen vandoor. Kanttekening hierbij is wel dat onze Zuid-Europese broeders achterblijven en uitblinken in zorgwekkende prestaties op het gebied van onder andere werkloosheid en staatsschuld.  

Niall Ferguson pessimistisch over toekomst Europa

Dat de mediterrane en culinair onderlegde landen economisch heden ten dage een modderfiguur slaan, wisten we natuurlijk al langer dan vandaag. Verrassend is echter wel de prominente rol die de Noordwest Europese landen spelen op het gebied van innovatie en internationale concurrentiekracht. Dit terwijl onder andere de bekende Britse hoogleraar aan zowel Harvard als de London School of Economics, Niall Ferguson, de laatste tijd onophoudelijk verkondigde dat Europa een zinkend schip is en het zelfs durfde te kwalificeren als ‘een totale mislukking’. Hij baseerde zijn uitlatingen onder meer op het feit dat het aandeel van Europa in de wereldeconomie is gedaald van 31% in 1980 tot 19% tegenwoordig.

Keynesiaanse model 

In hoeverre we deze uitlatingen serieus moeten nemen, is een tweede. Recentelijk op een toespraak voor 500 financieel adviseurs in Californië vond hij het nodig om enkele kwetsende en discriminerende uitspraken over de wereldberoemde econoom John Maynard Keynes te doen. U weet wel, de Diego Armando Maradona van de economie, die van mening was dat in tijden van crisis de overheid door investeringen de boel weer op gang moet helpen. Een theorie die in deze tijd ook weer aanzienlijk aan populariteit wint.  Ferguson verweet Keynes dat hij ‘niks om de toekomst van mensen gaf, omdat hij kinderloos en homosexueel was.’ Misschien had zijn huidige vrouw – de voormalige Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali – hem deze teksten wel ingefluisterd. Wie zal het zeggen!

Eindhoven meest innovatieve stad ter wereld

Nederland speelt in de verschillende opgestelde lijsten een meer dan prominente rol. Zo haalde het Amerikaans zakenblad Forbes vorige week nog een lijst aan waaruit blijkt dat Eindhoven met afstand de meest innovatieve stad ter wereld is. Zo worden er per 10.000 inwoners in ’Lampegat’ jaarlijks meer dan 22,6 patenten aangevraagd. De hele provincie Brabant is überhaupt ‘booming.’ Het is een broedplaats voor startende ondernemers en werkt als een magneet op buitenlandse bedrijven, hetgeen heeft geresulteerd in 1137 nieuwe banen in het eerste halfjaar van 2013. Er zijn meer onderzoeken waaruit blijkt dat de economie in Europa er goed voor staat. Zo scoort Europa op de Global Innovation Index met 7 van de 10 landen eveneens uitmuntend. De lijst van het World Economic Forum, dat de internationale concurrentiekracht meet, vertoont een gelijksoortig beeld. Ook daar nestelen zich zes Europese landen bij de eerste tien.

Feit blijft wel dat de Zuid-Europese landen zand strooien in de motor van de Europese Unie als politiek en economisch machtsblok. De toekomst zal moeten leren of de Zuid-Europeanen de succesformule van de Noorderlingen ook onder de knie weten te krijgen. Vooralsnog zijn de verwachtingen daaromtrent niet al te hoopgevend.