Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 11-03-2014

Crowdfunding 2.0 voor het grotere MKB

94 keer gelezen

Adriaan Hendrikse, directeur en oprichter van de MKB-beurs NPEX, waar particulieren aandelen en obligaties kunnen verhandelen van Nederlandse MKB-bedrijven, schreef vorige week dat crowdfunding niet kan voorzien in de financieringsbehoefte van het Nederlandse MKB-bedrijfsleven. 

Hendrikse heeft daar zeker een punt. Voor kleinere projecten is het een doorslaand succes, maar de relatief lage investeringsbedragen tonen aan dat het vervullen van grotere leningen nog moeilijk te realiseren is. Hoe kan het grotere bedrijfsleven dan toch meeprofiteren van de behoefte van investeerders aan een hoger rendement?

Beleggers willen best wat meer risico lopen om iets meer rendement op hun geld te behalen dan de 1.5% die ze momenteel op een spaarrekening ontvangen. Helaas is die mogelijkheid er nauwelijks. Wie wil investeren in een degelijk Nederlands bedrijf kan dat eigenlijk alleen indirect doen, bijvoorbeeld via MKB-obligaties of een participatiefonds. 

Crowdfunding

Voor kleinere bedragen (en bedrijven) is er wel zoiets opgezet. Crowdfundingplatforms voorzien in de behoefte van kleinere bedrijven om geld aan te trekken van particulieren. Deze investeerders wordt een hoge rente geboden, vaak tussen de 7 en 10%, waardoor de risicobereidheid groter is. Veelal investeren zij kleine bedragen, soms al vanaf €100, zodat een eventuele wanbetaling weinig tot geen pijn doet. 

Wat is er voor nodig om ook zoiets voor grotere bedrijven (en dus grotere bedragen) van de grond te krijgen? Bij crowdfunding durven investeerders wel wat risico te nemen omdat het om relatief kleine bedragen gaat. Wanneer het om grotere bedragen gaat zou een bank daar een bemiddelende rol kunnen spelen. Zij hebben de expertise in huis om kredietaanvragen te beoordelen. Banken willen en kunnen zelf best financieren, maar door de nieuwe regelgeving eisen zij meer zekerheid in de vorm van onderpand. In het geval een onderneming dat kan bieden, valt er ook over een scherpe rente te praten. Voor het gedeelte van de lening waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, zouden banken dan particulieren in kunnen schakelen die tegen een hogere rente de financiering aan kunnen vullen. 

Crowdfunding 2.0

Een soort crowdfunding 2.0 dus, gefaciliteerd door de banken met de volgende voordelen:
Voor het bedrijfsleven:

  • Toegang tot meer financiering.
  • Financiele informatie is niet vrijgegeven op het internet zoals bij het reguliere crowdfunding.

Voor beleggers:

  • Kredietspecialisten van banken beoordelen de kredietaanvragen.
  • Ontvangen hogere rente, weliswaar met bijbehorend risico.

Voor banken:

  • Minder risico doordat beleggers het risicovolle deel van de financiering overnemen.
  • Nieuw verdienmodel door het bemiddelen tussen bedrijven en beleggers.
     

ABNAMRO is de eerste Nederlandse bank is die zelf een crowdfundingplatform heeft opgezet, genaamd SEEDS.  De infrastructuur is er dus al. Om het bedrijfsleven in Nederland een extra zetje te geven nu het economisch herstel verder lijkt door te zetten, lijkt dit mij het onderzoeken zeker waard. Ik hoor graag of er op dit gebied al soortgelijke initiatieven zijn.