Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 03-10-2013

Crowdfunding wordt in snel tempo volwassen

93 keer gelezen

De kinderziektes die de eerste, kleine crowdfundingplatforms nog kenmerkten worden één voor één aangepakt en dat is een goede zaak.

Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl kondigt vandaag een samenwerking aan met kredietinformatiespecialist Graydon, om vooral extra zekerheden in te bouwen voor investeerders die de financiële informatie van de geldvrager graag nog een keer gecheckt zien. Daarnaast zal Graydon, vanuit haar expertise als kredietbeoordelaar, de betrouwbaarheid van de geldzoekende ondernemer toetsen.

Crowdfunding krijgt een steeds belangrijkere rol bij de financiering van het MKB

De ontwikkelingen rondom crowdfunding gaan razendsnel. De nieuwe platforms schieten als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels zijn er een behoorlijk aantal platforms voor crowdfunding en stijgt het volume exponentieel. Geldvoorelkaar.nl was één van de eerste organisaties die serieus werk maakte van het bemiddelen tussen investeerders en geldvragers. Geldvoorelkaar.nl is actief sinds 1 januari 2011 en bemiddelde in dat jaar in circa € 350.000 krediet. In 2012 kwam er via Geldvoorelkaar.nl circa € 3.500.000 aan financiering tot stand. Inmiddels wordt er op maandbasis ongeveer € 1.500.000 aan kredieten verleend, met name voor het MKB in Nederland.

Samenwerking Graydon en Geldvoorelkaar

Wie zit er achter Geldvoorelkaar.nl?

De oprichters van Geldvoorelkaar.nl, Martijn van Schelven (38) en Edwin Adams (44), hebben beiden jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening en zijn beiden onder andere directeur of franchisenemer geweest van een ING Bank vestiging. Martijn en Edwin constateerden dat er een mismatch was tussen geldschieters en geldvragers: enerzijds de te lage rente en tegenvallende beleggingsresultaten voor investeerders, en anderzijds de steeds moeilijker tot stand komende financiering van het MKB.

Uitdagingen voor crowdfunders

1. De onbekendheid van crowdfinanciering
Doordat crowdfunding nog relatief onbekend is, is er nog een wereld te winnen voor de bemiddelaars. Bij investeerders is het fenomeen inmiddels al redelijk bekend. Veel bedrijven zijn nog afwachtend, omdat zij nog onvoldoende op de hoogte zijn van de werkwijze van crowdfundingplatforms en vooral de bank als enige loket voor krediet zien.

2. Het bewaken van de kredietwaardigheid van de geldvragers
De grootste uitdaging voor de bemiddelaars zelf is het bewaken van de kredietwaardigheid en dus geloofwaardigheid van de geldvragende ondernemers. Hier heeft Geldvoorelkaar.nl nu een flinke stap gezet door Graydon toe te voegen als kredietbeoordelaar.

3. Professionalisering crowdfunding markt
Tevens is het een uitdaging de markt verder te professionaliseren en te vrijwaren van mogelijk misbruik in naam van crowdfunding. Geldvoorelkaar.nl heeft hier als eerste al stappen gezet en staat al sinds begin 2012 (vrijwillig) onder toezicht van de AFM. Tegelijkertijd pleit Geldvoorelkaar.nl voor regelgeving en toetredingsvereisten bij de AFM evenals bij het Ministerie van Economische Zaken, en denkt het proactief mee aan de totstandkoming van een Code of Conduct voor commerciële crowdfunding ondernemingen.

Crowdfunding als vast onderdeel van financieringsmix
Meer en meer zal financiering voor het MKB anders ingericht gaan worden. Hybride financieringen zullen steeds vaker gaan voorkomen. Hierbij vullen de bank, de ondernemer en een alternatief kanaal gezamenlijk de totale financieringsbehoefte in. Crowdfunding kan in deze mix van financieringen een belangrijke rol innemen omdat het de ondernemer op een commerciële manier naar zijn of haar kredietvraag laat kijken. Het inzetten van het eigen netwerk, het inschakelen van investeerders als ambassadeurs voor de onderneming of investeerders uit laten groeien tot loyale klanten, maakt van crowdfunding een dynamische financieringsvorm met een enorme potentie.

Financiering MKB

Tot slot zal het ontwikkelen van een professioneel crowdfunding kanaal de afhankelijkheid van het MKB van banken verkleinen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezondere financieringsmethodiek van het MKB in Nederland.