Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 18-04-2013

Daling kredietwaardigheid Nederlandse bedrijven

309 keer gelezen

Daling financiële gezondheid

Graydon heeft in Nederland van 1,8 miljoen bedrijven een creditrating vastgesteld die onderverdeeld is in risicoklassen van AAA tot D (default). De ratings van Graydon voldoen aan de internationale standaard voor ratingbureaus van ISO.

De daling van de kredietwaardigheid van bedrijven is voornamelijk te zien in een significante daling binnen de sectoren financiële instellingen en verzekeringswezen (-9,5%), de voeding- en genotmiddelenbranche (-6,2%) en de zakelijke dienstverlening (-5,6%). 

Grafische sector minst kredietwaardig

In de volgende sectoren zitten relatief de meeste bedrijven in hoge risico-klassen: de grafische sector (19,6% kent een hoog tot zeer hoog risico), de voedings- en genotmiddelenbranche (17,0% kent een hoog tot zeer hoog risico) en vervolgens de textielbranche (14,4% kent een hoog tot zeer hoog risico).


Daling kredietwaardigheid Nederlandse economie

De daling van de gemiddelde kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven is in lijn met de daling van de economische groei die Nederland momenteel doormaakt. Gertjan Kaart, Algemeen Directeur Graydon Nederland: “De kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven neemt sinds het ontstaan van de crisis structureel af. Dit heeft ernstige gevolgen voor het herstelvermogen van de Nederlandse economie, want het MKB is de motor van de Nederlandse economie en die draait op krediet”.

De daling van de kredietwaardigheid van de bedrijven in Nederland gaat hand in hand met een structurele stijging van het aantal faillissementen. Kaart: “Wij moeten ons in Nederland stevig gaan bezig houden met het herstel van vertrouwen, dit is de sleutel tot het openzetten van de kredietverlening aan bedrijven en het stimuleren van de consumptie.”

Percentage verdeling bedrijven naar kredietwaardigheid

Over de Graydon Kredietmonitor

De Graydon Kredietmonitor Q1 2012 is gebaseerd op de meest complete en actuele bedrijvendatabase van Nederland met 2 miljoen actieve bedrijven. De volgende onderdelen bepalen voor een groot deel de kwaliteit:

• Eigen team van 40 onderzoeksspecialisten.
• Uittreksel bedrijvenregister

• Faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betalingen via de rechtbanken.
• 25 miljoen betaalervaringen (factuurinformatie) op jaarbasis via de grotere ondernemingen van Nederland.
• Verwerking en analyse van alle relevante jaarrekeningen, 400.000 op jaarbasis.
• Company management (nevenfuncties en betrokkenheid bij calamiteiten).
• Sector informatie en macro informatie.
• Financiële updates van bedrijven zelf (omzet / resultaat / omschrijving van het doel, rekeningnummers, BTW nummers etc.).

Over de PD rating

De financiële gezondheid van een bedrijf wordt weergegeven in de zogenaamde PD rating. De PD-rating (Probability of Default) is een unieke kwaliteitsindicator die de financiële sterkte van een onderneming weergeeft. De PD-rating toont de kans op wanbetaling. Deze kans wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van o.a. de jaarrekeningen, het huidige betaalgedrag en demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche). De uitkomst hiervan is een PD%, een gedetailleerde schatting van de kans op wanbetaling binnen 1 jaar. Dit PD% wordt vervolgens vertaald naar een PD-rating voor vereenvoudigde interpretatie. 

Reactie Algemeen Directeur Graydon Nederland

Luister radio interview BNR