Artikel
Geschreven door Paolo Cogoni
Posted on 19-05-2017

De 4 belangrijkste scores in een kredietrapport

3651 keer gelezen

In een kredietrapport staan meerdere scores die de (financiële) betrouwbaarheid van een organisatie tonen. Maar een kredietrapport alleen zegt niet zo veel over de financiële gezondheid van een bedrijf. Het zijn de interpretatie en risk appetite van de leverancier die betekenis geven aan de informatie uit het rapport en de uiteindelijke beoordeling van een klant of prospect. De scores en andere financiële analyses zijn een onmisbaar hulpmiddel om uw beleid te bepalen. Wat zijn de belangrijkste scores in een kredietrapport? En hoe interpreteert u deze scores? 

In een kredietrapport staan verschillende indicatoren die de sterkte of zwakte van een bedrijf weergeven. Dit wordt duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd – op deze manier zijn alle gegevens ook begrijpelijk voor minder financieel deskundige medewerkers.

Sommigen focussen zich op slechts één score uit het kredietrapport. Maar: een enkele score staat nooit op zichzelf. Het moet in een breder perspectief worden geplaatst. U doet er dan ook goed aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste kredietinformatiebureaus u van goede scores voorzien. Zo wordt de kans groot dat uw zakenrelatie u positief zal beoordelen.

Hoe gaat het in zijn werk bij Graydon? Hier worden verschillende scores gebruikt, die u een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld van een bedrijf geven. Deze scores dient u in hun totaliteit te bekijken. Pas nadat u alle scores heeft bekeken, heeft u namelijk een compleet beeld van een zakenrelatie. Daarna kunt u oordelen op zijn betrouwbaarheid.

Welke scores mogen niet ontbreken in een kredietrapport?

1. Het kredietlimiet

Het kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt onder andere berekend aan de hand van parameters in de jaarrekening. Op basis van eigen vermogen en werkkapitaal wordt een basiskredietlimiet vastgesteld.
 

Is er geen jaarrekening beschikbaar en is er ook geen sprake van een moedermaatschappij met een jaarrekening? Dan worden het eigen vermogen en het werkkapitaal geschat op basis van vergelijkbare bedrijven (naar omvang). De basiskredietlimiet wordt middels de vastgestelde Graydon rating bijgesteld tot het uiteindelijke kredietadvies.

Het kredietadvies vormt een waardeoordeel op korte termijn. Want als u inzichtelijk heeft dat een organisatie de capaciteit heeft om haar facturen te betalen, dan zegt dit nog niks over de correctheid van haar betalingen. Deze informatie wordt opgenomen in de betaalscore.

2. De betaalscore

De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Deze score kan berekend worden aan de hand van ervaringen van verschillende leveranciers. Alle betaalervaringen van de afgelopen 12 maanden worden herleid tot een gemiddelde score van 1-10. De betalingen met hogere bedragen wegen hier zwaarder mee. Er geldt: hoe hoger de score, hoe beter. Het betekent namelijk dat een organisatie haar facturen volgens de afspraken betaalt.

3. De Graydon rating

De Graydon rating beoordeelt ondernemingen op hun financiële gezondheid met een score die loopt van AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent) en NR (de onderneming kan niet beoordeeld worden, in de regel is het bedrijf dan al niet meer actief).

De Graydon rating wordt gebaseerd op onder andere de volgende items: de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van een organisatie (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche).

Graydon vergelijkt hierbij de kenmerken van de organisatie met de kenmerken van organisaties die binnen nu en een jaar terug in een financiële calamiteit terecht zijn gekomen. Hoe vaker de kenmerken overeenkomen, hoe hoger het risicoprofiel.

De betekenis van de score?

Graydon rating.png

4. De kredietvlag

De kredietvlag is de meest vereenvoudigde uitkomst van het scoremodel en werkt als een stoplicht. Het is kortgezegd een simpele vertaling van het kredietadvies en de PD-rating. Hoe ziet het ‘stoplicht’ van de kredietvlag eruit?

  • Groen = kredietverlening tot het geadviseerde kredietadvies levert volgens de gegevens weinig problemen op.
  • Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico (dus ook hier is het verstandig specifieke afspraken te maken, zoals deelleveringen).
  • Rood = Graydon vindt het niet verantwoord om aan voorfinanciering te doen. Een optie kan zijn om alleen in zee te gaan als de klant vooraf betaalt. Er moet dus goed gekeken worden naar passende leveringsvoorwaarden.

Scores combineren

Het combineren van deze scores kan een ideale situatie creëeren om een eenduidig beslissingstraject in te voeren in uw bedrijf. De scores vormen de basis voor moderne beslismodellen. Een beslismodel biedt een output die volgt uit een specifieke vraag van de beslissingsnemer. Bij de formulering van die output neemt het model specifieke parameters in acht (de drempelwaarden van de belangrijkste scores), die vooraf gedefinieerd zijn. Het houdt in dat een beslissingsnemer nu niet zelf een kredietbeoordeling moet maken, maar dat dit nu aan het beslismodel is. Zeker in de B2B kan een beslismodel van grote waarde zijn om het klantacceptatiebeleid vorm te geven.