Artikel
Geschreven door Daniël Kram
Posted on 05-06-2014

De 9 voordelen van reverse factoring

820 keer gelezen

De economie trekt weer aan. Er zijn kansen om te groeien. Maar waar blijft uw geld? Het zit vast in debiteuren! Hoe frustrerend: de handel trekt aan, maar u heeft onvoldoende werkkapitaal om verder te investeren. Uit mijn ervaring biedt reverse factoring 9 voordelen voor uw bedrijf:

1. Eerder geld

Bij reverse factoring wordt niet gekeken naar uw eigen kredietwaardigheid, maar naar die van uw klant. Als uw debiteur kredietwaardig is, stort de financieringsinstelling (vaak een bank) binnen enkele dagen het volledige factuurbedrag op uw rekening. Indien U eerder over het geld kan beschikken, bent U sneller in staat om activiteiten te ontplooien en het beoogde rendement te behalen door sneller op de marktbehoefte in te kunnen spelen.

2. Meer geld

Bij traditionele factoring krijgt u vaak maar 85% van het factuurbedrag voorgefinancierd. Bij reverse factoring is dit 100% minus de fee voor de financiële instelling. Echter deze fee is lager aangezien het alleen gaat om vooraf goedgekeurde facturen. 

3. Minder risico

Blijft een debiteur in gebreke, dan moet u bij traditioneel factoring het voorgefinancierde factuurbedrag terugbetalen. Bij reverse factoring ligt het risico van wanbetaling bij de financiële instelling.

4. Lagere fee

Hoe kredietwaardiger uw klant, hoe goedkoper een financiële instelling kan financieren. Omdat het enkel om goedgekeurde facturen gaat (minder betalingsrisico) is de fee lager dan bij traditionele factoring.

5. Betere ratio’s

Bij traditionele factoring is het voorgefinancierde bedrag een lening. Die moet u terugbetalen als uw debiteur in gebreke blijft. Bij reverse factoring bestaat het risico op wanbetaling niet. Het voorgefinancierde bedrag kan meteen als eigen vermogen in de boeken.

Bij reverse factoring krijgt ook uw klant meer werkkapitaal, doordat zijn facturen worden voorgefinancierd.

6. Ook geschikt voor MKB

Kleinere bedrijven missen vaak de spreiding in de debiteurenportefeuille die de financier vraag bij traditionele factoring. Bij reverse factoring kijkt de financier naar individuele debiteuren. Spreiding hoeft niet, waardoor reverse factoring ook voor het MKB een goede optie is.

7. Beter voor uw klant

Bij reverse factoring krijgt ook uw klant meer werkkapitaal, doordat zijn facturen worden voorgefinancierd. Daarbij heeft uw afnemer de mogelijkheid met de financier te praten over een langere betaaltermijn. De afnemer versterkt de supply chain door financieel gezondere leveranciers. Tot slot kan uw afnemer delen in de fee van de financier.

8. Gezondere relaties

Bij traditionele factoring heeft de financiële instelling minder belang bij het in stand houden van de goede relatie tussen leverancier en afnemer. Bij reverse factoring heeft de financiële instelling direct voordeel bij goede relaties met uw afnemer. 

9. Meer inzicht

Bij reverse factoring krijgt u meer inzicht in het betalingsproces van uw debiteur en zijn leveranciers. Dit zorgt voor transparantie en vertrouwen. Hebt u, net als vele bedrijven met u, last van ‘vastzittend’ geld? Bekijk dan eens de mogelijkheden rondom reverse factoring.