Artikel
Geschreven door Bart ten Cate
Posted on 03-04-2014

De bankgarantie nader bekeken

1408 keer gelezen

Met een bankgarantie geeft u de zekerheid aan uw leverancier  dat u uw financiële verplichtingen nakomt. Door afgifte van een bankgarantie bij bepaalde transacties kunt u bijvoorbeeld voordelen bedingen zoals bijvoorbeeld een latere betaaltermijn aangezien uw leverancier de zekerheid heeft zijn of haar geld te ontvangen.  Hoe werkt een bankgarantie eigenlijk?
Een bankgarantie kan op twee manieren voor u interessant zijn. Ten eerste als u een bankgarantie afgeeft aan uw leveranciers. Dit levert vertrouwen op bij uw leveranciers, het te betalen bedrag wordt immers gegarandeerd door de bank. Ten tweede kunt u een bankgarantie verlangen van uw afnemers, bijvoorbeeld als u een afnemer in het buitenland heeft., waardoor u financiële zekerheid heeft. Een bijkomend voordeel is het feit dat een bankgarantie goedkoper is dan een krediet.

Hoe werkt het?

Wanneer u goederen heeft besteld en u deze niet betaald volgens afspraak, kan de tegenpartij dankzij de bankgarantie de betaling bij de bank opeisen. Uiteraard moet u dan wel een bankgarantie hebben afgegeven voor deze levering.
Zoals te lezen in dit artikel bieden banken diverse vormen van bankgaranties aan zoals bijvoorbeeld de Betalingsgarantie, de Vooruitbetalingsgarantie en de Huurgarantie.  Een bankgarantie is alleen geldig binnen de vooraf vastgestelde termijn, al kan een bankgarantie ook zonder vaste einddatum worden afgegeven.

De aanvrager betaald provisie voor de bankgarantie en moet daarnaast een een akte van vrijwaring ondertekenen. Deze  vrijwaring geeft de bank het recht de bankgarantie , als het bedrag is uitgekeerd op de aanvrager te verhalen. 
Meestal  minimaliseert de bank het risico al door op de rekening van de aanvrager een bedrag ter hoogte van de bankgarantie te blokkeren, of het in mindering op de  aangeboden kredietruimte te brengen

Let op einddatum

Bij de aanvraag van een bankgarantie is het belangrijk dat op een garantie een expliciete einddatum staat.  Zonder een einddatum kan uw leverancier het geld na jaren alsnog kan claimen bij de bank. Als de bank vervolgens uitkeert moet u via de rechter dit proces terug laten draaien. Een ongewenste situatie welke te voorkomen is.

In een toekomstig blog zal ik dieper ingaan op de diverse vormen van bankgaranties.

Op zoek naar tips hoe u uw onderneming slim kunt financieren?
Download het eBook