Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 03-12-2014

De do’s en don’ts van riskmanagement

128 keer gelezen

Hoewel bestuurders van Nederlandse organisaties zelf redelijk zeker zijn van de kwaliteit van hun eigen risicomanagementsysteem, blijkt het risicomanagement in Nederland in de afgelopen vijf jaar eerder te zijn verslechterd dan verbeterd. Dat bleek eind oktober uit het tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland (2014). Wat zijn de cruciale do’s en don’ts voor een succesvolle implementatie van riskmanagement?

 

Verbeteringen voor riskmanagement

“Niet alle bestuurders lijken goed te beseffen wat er mis kan gaan,” schrijft Jan Sijbrand, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), in het voorwoord van het onderzoeksrapport. Als mogelijke oorzaak voor de discrepantie tussen het gevoel van bestuurders dat hun riskmanagement op orde is en de uitkomsten van het onderzoek oppert Sijbrand dat riskmanagement wellicht nog onvoldoende serieus genomen wordt. Een andere oorzaak zou volgens de DNB-directeur kunnen zijn dat bestuurders risicomanagement lastig vinden. “Grootse plannen afblazen vanwege te hoge risico’s is niet leuk,” schrijft Sijbrand, “maar het is een noodzaak.”

De valkuilen van riskmanagement

Hoewel risicobeheersing bij de meeste organisaties inmiddels hoog op de agenda staat, wordt het nog te vaak gezien als het afvinken van een checklist. Het wordt te veel beschouwd als instrument om aandeelhouders tevreden te stellen, of de toezichthouders op afstand te houden. Al beschikt de organisatie over een risicomanagementsysteem, wie beter kijkt ziet slechts een papieren tijger. Het managen van risico’s leeft niet binnen de organisatie en vertaald zich niet in het gedrag en de houding van medewerkers. Voor het bestuur is riskmanagement in zo’n geval eerder een noodzakelijk kwaad dan een strategisch instrument. Dit terwijl het goed in kaart brengen en managen van risico’s juist belangrijke kansen voor de toekomst van het bedrijf blootlegt.

De kansen van riskmanagement

“Het is zaak dat de risicomanagers in Nederland helder laten zien wat goed risicomanagement is en hoe dat juist ondernemersdoelen dichterbij kan helpen brengen,” schrijft Sijbrand in zijn voorwoord. Daarnaast adviseert de directeur van DNB organisaties om een Chief Risk Officer te benoemen in het bestuur om risicomanagement een vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijfsproces te maken. De onderzoekers zelf roepen de bestuurders van Nederland in een open brief op om in ieder geval kritisch te kijken naar hun risicomanagement. Voor bestuurders die hun riskmanagement optimaal willen benutten, is misschien wel de belangrijkste vraag: in hoeverre zijn het risicomanagement en de interne controle verankerd in het DNA van uw organisatie? 

Meer weten over risicomanagement?

Wilt u weten hoe u snel en efficiënt aan de WWFT kunt voldoen? Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons ePaper!
Download de ePaper!