Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 18-09-2013

De ROI van Big Data: What's in it for me?

79 keer gelezen

Big Data is meer dan een hype: het is Big Business, zoveel lijkt inmiddels min of meer een feit. Bedrijven die specialiseren in Big Data diensten (het verzamelen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde interne en externe data) hebben in 2012 ongeveer $5 miljard verdiend, en deze markt zal naar voorspelling groeien tot $50 miljard tegen 2017. Ziekenhuizen, regeringen, steden en financiële instellingen maken al gebruik van Big Data om hun efficiency te vergroten. Bedrijven investeren miljoenen maar waar zit dan de ROI voor bedrijven als het gaat om Big Data analyse? Wat kunt u er bijvoorbeeld mee als MKB'er, en wat kunt u dan precies verwachten?

Tata Consultancy Group voerde eind 2012 en begin 2013 een onderzoek uit onder 1217 bedrijven over de hele wereld, om precies dát uit te zoeken. En misschien ook wel een beetje om u wat statistieken te geven om mee te schermen bij uw volgende borrel.

De grote ROI's van Big Data

Het onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) onder 1217 bedrijven in de VS, Europa, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië  geeft duidelijke aanwijzingen omtrent het gebruik van Big Data en de resultaten daarvan. De belangrijkste vragen bij dit onderzoek waren: wie gebruiken het, wat voor ROI's behalen zij ermee en wat zijn de juiste manieren om Big Data in te zetten (en wat niet)?

TCS liet vragenlijsten invullen, en hield interviews met mensen op sleutelposities in  bedrijven, die te maken hadden met de besluitvorming over Big Data toepassingen.

Wat u móet weten over Big Data

Het onderzoek leverde kort samengevat de volgende belangrijke resultaten op:

  1. De (verwachte) ROI van de meeste bedrijven die Big Data gebruikten is relatief hoog: 43 % van de bedrijven die Big Data initiatieven ingezet hebben, hadden een verwachte ROI van 24% of hoger (hoewel 24% aangaf een negatieve return te verwachten, of nog geen prognose had gemaakt).
  2. Marketing en sales krijgen het grootste aandeel van het Big Data budget, maar de hoogste ROI's komen vooralsnog voor rekening van logistiek en finance (het verbeteren van de efficiency in de bedrijfsvoering).
  3. De bedrijven die echt voorop lopen in gebruik en ROI van Big Data kijken echter toch vooral naar sales en service: waar zitten potentiële klanten, hoe is hun offline  ervaring, en wat is hun ervaring bij gebruik van het product/de dienst?
  4. Bedrijven die het meeste baat blijken te hebben bij het inzetten van Big Data analyse zijn vaak gebaseerd op online activiteiten. Bedrijven die meer dan 75% van hun omzet genereren via het internet, geven 6 x meer uit aan Big Data initiatieven, en rapporteren veel hogere returns (gemiddeld 88%).

Opvallend feitje over Nederland: in het rapport blijkt dat in Nederlandse bedrijven die Big Data gebruiken, de besluitvorming het meest positief was beïnvloed (91% van de respondenten gaf aan dat dit het geval was).
 

Belangrijke voorwaarden voor het beginnen met Big Data

Het rapport van TCS geeft tot slot aan dat ondanks de algemene trends die zichtbaar worden, het per bedrijfstak en per bedrijf kan verschillen waar de belangrijkste winst zal zitten in het gebruik van Big Data. De algemene conclusie is dat het gebruik van Big Data loont, zolang er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • De belangrijkste is daarbij dat Big Data planmatig wordt toegepast, met een duidelijke visie vooraf over wat ermee verbeterd zou moeten worden.
  • Ook loont het om te beginnen met gestructureerde, intern beschikbare data, om dan later eventueel uit te breiden naar ongestructureerde en externe data.
  • Ten slotte is het aan te raden om in gesprek te gaan met een externe partij die al ervaring heeft met Big Data: de meeste bedrijven die een begin maken met Big Data doen dit, en hebben dan ook positievere resultaten.

Als u meer wilt weten over Big Data, en hoe deze 'hype' uw bedrijf zou kunnen helpen, raad ik u zeker aan eens met een vertegenwoordiger van een bedrijf te praten dat hier al de nodige ervaring mee heeft. Al was het alleen maar om te kunnen zeggen dat u “er ook mee bezig bent,” tijdens uw eerstvolgende vrijdagmiddagborrel.