Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 06-03-2014

De ROI van Innovatie: innovatie loont!

137 keer gelezen

Onlangs kwam het rapport ‘The CEO’s Agenda’ van adviesbureau Berenschot voorbij in mijn twitterfeed. Hierin worden de resultaten besproken van een onderzoek onder 341 ondernemers en CEO’s van kleine bedrijven (< 50 medewerkers, 40% van de steekproef) tot grote bedrijven ( > 1001 werknemers, 26% van de steekproef).

In het rapport worden trends zichtbaar in de verwachtingen en strategische keuzes van CEO’s en boardrooms in Nederland voor 2014, waarbij innovatie binnen de BV Nederland een hot item blijkt.

In dit artikel bespreek ik de hoofdlijnen van het rapport vanuit het kader van innovatie en de return daarvan, en vergelijk ik dit met internationaal onderzoek. Marketing blijft daarbij een belangrijke versterkende factor voor de ROI van innovatie.

Hoofdpunten enquête CEO’s

In het rapport van Berenschot worden strategische keuzes en verwachtingen voor 2014 besproken over een hele brede linie: van financiën tot buitenlandse ambities. Hoofdpunten uit de resultaten:

  • In het rapport wordt duidelijk dat CEO’s en ondernemers in Nederland weer gematigd positief zijn. De leiders van Nederlandse bedrijven willen groeien en verwachten deze groei ook te realiseren in 2014.
  • Strategisch gezien zet 40% van de CEO’s in het onderzoek de klantrelatie centraal voor de omzetgroei. Customer Intimacy wordt gezien als de belangrijkste factor voor omzetgroei in 2014. Het versterken van de klantloyaliteit en het bewaken/verbeteren van het imago worden als 3de en 4de grootste uitdagingen voor dit jaar benoemd.
  • Bijna 40% van de ondervraagde CEO’s zet innovatie hoog op de agenda voor 2014. Hieruit verwachten veel bedrijven ook een groot deel van hun winst- en omzetgroei te kunnen genereren.

Innovatie leidt tot hogere omzetgroei

In een eerder artikel over marketing en innovatie hier op het Graydon blog besprak ik al een onderzoek van de Europese commissie afgenomen onder 20.920 bedrijven uit 18 Europese landen. In dit onderzoek werd duidelijk dat bedrijven die meer innoveerden ook meer succesvol waren. Wat echter ook heel sterk naar voren kwam in het onderzoek, was dat uitgaven voor marketing van innovatieve producten méér van het succes van die nieuwe producten verklaarden dan de uitgaven aan R&D die tot de vernieuwing zelf hadden geleid. Ten slotte tonen zowel dit onderzoek als het rapport van adviesbureau Berenschot aan dat er daadwerkelijk een causaal verband bestaat tussen innovatie en omzetgroei, waarbij innovatie voornamelijk leidt tot omzetgroei, in plaats van andersom.

Ook in Nederland hoge ROI op innovatie

In het onderzoek van Berenschot wordt helaas geen aandacht besteed aan de synergie tussen innovatie en marketing. In hun rapport wordt echter ook aangetoond dat Nederlandse bedrijven die meer investeren in vernieuwing dat met goede reden doen. In onderstaand figuur uit het rapport kunt u zien dat 61% van de ondervraagde bedrijven die worden aangemerkt als ‘Product Leaders’- bedrijven die meer dan 5% van de omzet investeren in R&D – meer dan 10% van hun omzet betrekken uit ‘nieuwe’ producten.Ook werd in het onderzoek duidelijk dat een groter gedeelte van de ‘Product Leaders’ groei verwacht ten opzichte van andere organisaties. De algemene conclusie luidt dus: innoveren loont. Wat echter ook belangrijk is om daaraan toe te voegen: vernieuwing wordt versterkt door krachtige, interactieve marketing. De innige relatie tussen marketing en innovatie wordt zo dus nog belangrijker voor de financiële doelen van het hogere management van de BV Nederland.

Hoe maakt u innovatie mogelijk? Tips

Het onderzoek onder 341 Nederlandse CEO’s geeft ten slotte ook aanknopingspunten voor het inrichten van de organisatie ten gunste van vernieuwing. Hierbij is de hoofdlijn om te streven naar een zeer professioneel innovatiesysteem, over de linie van de gehele organisatie. Let daarbij op de volgende punten:

  • Streef naar het verscherpen van de vaardigheden en competenties van al uw medewerkers die betrokken zijn bij de vernieuwing. Hierbij kunt u inzetten op het aannemen van zeer kundig personeel, maar ook op het versterken van de vaardigheden van uw bestaande personeel.
  • Zorg dat de gehele organisatie in dienst wordt gesteld van het faciliteren en cultiveren van creativiteit en innovatie. Vernieuwing binnen een bedrijf kan door de bedrijfscultuur gesmoord óf juist versterkt worden.
  • Weet wat de klant wil. Zoals in dit artikel duidelijk wordt, is innovatie zelden succesvol als het niet direct inspeelt op de omstandigheden, behoeftes en problemen waar de klant mee te maken heeft. Houd de klant dichtbij, en betrek zijn mening in uw strategie.