Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 03-11-2014

De rol van de auditor bij strategische veranderingen

353 keer gelezen

Hoewel steeds meer bedrijven er bewust voor kiezen om de interne auditor te betrekken bij het risicomanagement van hun onderneming, laten ze nog altijd kansen liggen als het gaat om de potentiële rol van de internal-auditfunctie bij beslissingen ten aanzien van de bedrijfsstrategie. Welke meerwaarde kan de interne auditor bieden bij strategische veranderingen? 

De auditor als verdedigingslinie

De rol van de auditor wordt meestal beschreven aan de hand van het traditionele ‘lines of defence’-model. Volgens dit model bestaat de eerste verdedigingslinie van een onderneming uit het management. Het management is primair verantwoordelijk voor het ‘in control’ zijn van de onderneming.

Ter ondersteuning van het management wordt een tweede verdedigingslinie opgesteld die het management adviseert. Binnen deze linie neemt de controller doorgaans een belangrijke positie in. De interne auditor wordt binnen dit model beschouwd als derde verdedigingslinie: als onafhankelijk onderzoeker controleert hij de werking van risicomanagement- en controlesystemen.

De rol van de auditor bij strategische veranderingen

De meerwaarde van de auditor

In een eerder blog schreef ik dat ondernemingen die auditors betrekken bij het risicomanagement, sneller kunnen anticiperen op veranderingen. Vanwege de kennis die een interne audit oplevert, kan een auditor immers waardevolle informatie verschaffen over potentiële bedreigingen en beheersmaatregelen. Binnen ondernemingen groeit het besef dat de kennis van de interne auditor wellicht ook zou kunnen worden benut op andere niveaus binnen de organisatie, zoals bij het nemen van strategische beslissingen over de toekomst van de organisatie. Of brengt een dergelijke rol de onafhankelijke positie van de auditor in gevaar?

de auditor: Van politieagent naar strategisch adviseur

Om de objectiviteit en betrouwbaarheid van de auditfunctie te kunnen garanderen, is de positie van de interne auditor nadrukkelijk onafhankelijk. Maar de interne auditor wordt allang niet meer gezien als controlerende politieagent. De auditor gaat immers niet alleen na of de bedrijfsprocessen op orde zijn, maar heeft doorgaans ook de ambitie om de bedrijfsvoering te helpen verbeteren. Zolang de auditor niet op de stoel van het management belandt en geen verantwoordelijkheden overneemt, kan de interne auditor mijns inziens een mooie rol vervullen als het gaat om het adviseren bij het nemen van strategische bedrijfsbeslissingen. Het is toch zonde om zijn schat aan kennis en kunde onbenut te laten?

Meer weten?

Eerder deze maand schreef ik over de Speerpuntenbrief 2015 van beleggersplatform Eumedion, waarin Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen worden opgeroepen een internal auditfunctie in te stellen.