Artikel
Geschreven door Brit Williams
Posted on 19-12-2013

De voordelen van goed doordacht risicobeheer

96 keer gelezen

De zakenwereld ontwikkelt zich momenteel in een razend tempo. Globalisering en digitale hulpmiddelen winnen meer en meer aan belang. Voor bedrijven is een goed doordacht risicobeheer over de verschillende afdelingen heen meer dan ooit een uitdaging.

Traditionele businessmodellen zijn geneigd om de verantwoordelijkheid inzake risicobeheer toe te wijzen aan afzonderlijke departementen. Echte risk professionals ijveren voor een meer holistische aanpak over alle afdelingen heen. En met aandeelhouders die steeds meer transparantie eisen, zal een onderneming die georganiseerd is om risico’s te identificeren en te beheersen gemakkelijker lucratieve zakenrelaties aan zich binden.

Risicobeheer wordt steeds belangrijker!

De riskmanager

Om het risicobeheer in al binnen al uw afdeling efficiënt te stroomlijnen schakelt is het voor bedrijven steeds belangrijker om een specialist in te schakelen, een riskmanager. De riskmanager is verantwoordelijk voor de detectie en het beheer van risico’s. Zijn of haar werk start in eerste instantie met een vragenlijst die een breed spectrum van risicogebieden benadert. Denk maar aan strategie, compliance, fraude, financiën, credit control, supply chain, IT en bedrijfsreputatie.

Bevindingen kunnen per afdeling op doeltreffende wijze weergegeven worden in een risicomatrix of heatmap. Die belicht de grootste zwakheden op basis van:

  • de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt
  • de verwachte impact ervan
  • en het vermogen om met potentiële problemen om te gaan.

De belangrijkste component van risicobeheer: het gesprek

Toch zijn de antwoorden slechts een voorbereiding op de belangrijkste component van holistisch risicobeheer: het gesprek. Regelmatige gesprekken in het hoger management moeten discussies over individuele en overlappende risico’s bevorderen. Daarbij dient men rekening te houden met de risicotolerantie die het bedrijf wil hanteren. Hierdoor kunnen ook groepsbeslissingen genomen worden om zeker te zijn dat elke afdeling de risico’s beperken. En dit in lijn met de doelstellingen van het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Beter voorspellen en vermijden

Een gesynchroniseerde strategie als deze houdt een herverdeling van middelen in, staftraining en een nieuw beleid. Dit leidt weer tot een heldere communicatie en een intensieve samenwerking over de afdelingsgrenzen heen. Het MKB en grotere bedrijven zullen op die manier beter in staat zijn om wanbetalingen, kredietrisico’s, fraude of negatieve pers te voorspellen en te vermijden.