Artikel
Geschreven door Joost Gerritsen
Posted on 23-10-2013

De waarde van big data van de overheid

182 keer gelezen

De Griekse wijsgeer Pythagoras zei eens: “als je vreugde wilt vermenigvuldigen, dan moet je haar delen.” Dit geldt ook voor data. Wie data deelt, krijgt er een veelvoud aan vreugde – waarde – voor terug.

Wanneer big data waarde krijgt

Dat is ook het onderliggende idee bij het recente kabinetsplan ‘Open Overheid’. Volgens dit plan zijn er positieve economische effecten bij een vrije beschikbaarstelling van overheidsdata. De gedachte is dat marktpartijen overheidsdata kunnen (her)gebruiken, verrijken en op maat aanbieden aan de maatschappij. Is deze informatie big data en wat kunnen ondernemers ermee?

Big data bij de overheid

De overheid bezit veel data. Denk aan geografische informatie van het Kadaster, CBS-statistieken, meteorologische gegevens of data over bedrijven uit het handelsregister.

Deze data kunnen gerust ‘big data’ worden genoemd. Zo bevat het opslagsysteem van het KNMI meer dan 3.7 PetaByte aan meteo-gegevens. Dat is gelijk aan 74 miljoen dossierkasten gevuld met geprinte tekst; een nauwelijks voor te stellen hoeveelheid informatie.

De big data bij de overheid worden steeds vaker aangeduid als ‘open data’. Open data zijn data die zoveel mogelijk zonder gebruiksrestricties ter beschikking worden gesteld. Vice-President van de Europese Commissie Neelie Kroes legt uit hoe dan waarde ontstaat:

“In the digital age, data takes on a whole new value, and with new technology we can do great things with it. Opening it up is not just good for transparency, it also stimulates great web content, and provides the fuel for a future economy.”

– Neelie Kroes, Vice-President van de Europese Commissie

Volgens het plan Open Overheid zullen in principe alle overheidsdata binnen de komende twee jaar openbaar worden gemaakt. De verwachting is dat specialisten in het creëren van informatieproducten op basis van overheidsdata – en dus ook hun klanten – hiervan gaan profiteren.

Bedrijven die zelf big data open zetten

Kroes zegt: “The best way to get value from data, is to give it away.” Bedrijven begrijpen dit. Zij zetten data geheel of gedeeltelijk open voor andere partijen. Een voorbeeld is Graydon’s ‘Open Companies’ waarop kredietinformatie over bedrijven te vinden is.

Daarmee is de beschikbaarstelling van big data als open data niet voorbehouden aan de overheid. Bedrijven mogen zelf bepalen in welke mate zij de datasets openen. Voor hen is het raadzaam in een ‘open data’-strategie te verkennen hoe knelpunten ondervangen kunnen worden. De strategie beantwoordt vragen als: wie mag de data afnemen? Hoe ‘open’ worden de data ter beschikking gesteld? Hoe zit het met de privacyregels? Is eigendom op de data mogelijk?

De ondenemer die deze vragen stelt – en beantwoordt – zal zoveel mogelijk waarde en vreugde kunnen halen uit zijn data. Pythagoras was daarmee niet alleen een Griekse wijsgeer, maar onbedoeld misschien ook ’s werelds eerste datagoeroe.