Artikel
Geschreven door Lisanne Barnaart
Posted on 22-06-2016

De zin en onzin van een liquiditeitsprognose

292 keer gelezen

Als bedrijf wilt u weten hoe u ervoor staat, waar u heen gaat en hoe u daar moet komen. Daar heeft u een kompas voor nodig - een liquiditeitsprognose. Een vaak gehoord argument om deze niet te maken, is dat het nattevingerwerk zou zijn. Veel bedrijven gebruiken hun winst- en verliesrekening en balans daarom om inzicht te krijgen in hoe ze ervoor staan. Maar is dat voldoende? De zin en onzin van een liquiditeitsprognose. 

Liquiditeitsprognose: wel of niet doen?

Bij het automatisch creëren van een liquiditeitsprognose op basis van de balans en winst- en verliesrekening ontbreekt het denkwerk dat nodig is om een goede analyse en prognose te maken. Vreemd genoeg kijken de meeste organisaties bovendien pas aan het einde van het jaar of de liquiditeitsprognose is behaald, terwijl elke dag in het jaar even belangrijk is - niet alleen de dag waarop de jaarrekening moet worden gemaakt. Pas aan het einde van het jaar scherp kijken naar de liquiditeit, zorgt ervoor dat u gedurende het jaar ongemerkt kans loopt op verminderde liquiditeit. Bovendien bent u dan vaak te laat om met financiers te onderhandelen over extra geldstromen. Dus heeft het zin? Of is het onzin? Oordeel zelf!

Zin: Liquiditeitsprognose geeft richting

Een goede planning geeft richting en sturing. Hoeveel kunt u ergens in  investeren? Wat moet beter in het financiële proces? Hoe heeft dat effect op de budgetten en prijsstelling? Als u geen prognose maakt, heeft u geen plan en daarmee ook geen duidelijke koers. 

Onzin: Alleen het einde van het jaar is belangrijk

Veel bedrijven kijken pas aan het eind van het jaar naar de resultaten. Dat is vreemd, want op basis van een goede forecast kunt u elke dag weer gefundeerde beslissingen nemen. Een forecast is niet bedoeld om achteraf terug te kijken en te zien wat goed of fout ging. Een forecast is er om elke dag weer de juiste keuzes te kunnen maken. 

Zin: Liquiditeitsprognose voor interne en externe stakeholders 

Niet alleen de organisatie zelf, maar ook externe belanghebbenden willen een duidelijke cash voorspelling. Intern kunt u zorgen voor meer draagvlak en kunt u beter staven waarom bepaalde keuzes (bijvoorbeeld op het gebied van budgetten) worden gemaakt. Externen, zoals financiers, willen echter óók inzicht krijgen in de ontwikkeling en verwachtingen van uw bedrijf. 

Onzin: Een liquiditeitsprognose kunt u automatiseren

U kunt tegenwoordig steeds meer automatiseren - en uit systemen kunt u een hoop data en reporting halen. Maar een geautomatiseerd rapport heeft altijd (altijd!) nog een extra check nodig van een financieel expert. Niet alleen om te kijken of de data correct zijn, maar zeker ook om de informatie echt om te zetten naar nieuwe inzichten. Waarom gebeurt iets, hoe komt het en wat kunnen we eraan doen? Data worden pas zinvol als u ze gebruikt.

Conclusie

Zorg voor een goede liquiditeitsprognose. Altijd. Vaar niet op alleen automatische rapporten – en vaar zeker niet volledig blind zonder richting. Het draait binnen uw bedrijf niet alleen om de eindbestemming, maar ook om de reis ernaartoe. En dat maakt 15 januari, 4 april en 23 september net zo belangrijk als 31 december. Zakendoen doet u iedere dag!

Meer informatie? Lees dan hier de Jaarrekening lezen voor Dummies

Jaarrekening lezen voor Dummies