Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 14-07-2014

Debiteurenbeheer: Herken een dreigend faillissement door deze 5 signalen

1684 keer gelezen

Hoe ontdekt u in een vroeg stadium of uw afnemer in betalingsmoeilijkheden zit? In de meeste gevallen is het al te laat; wanneer u in de gaten krijgt dat uw afnemer in financiële moeilijkheden zit staat er vaak veel  geld uit en zijn nieuwe leveranties net de deur uit. Faillissementen komen echter nooit  zomaar uit de lucht vallen. Om toch een indicatie te hebben van de financiële gezondheid van uw klanten zult u ook in goede tijden uw oren en ogen de kost moeten geven. In dit blog ga ik in op de 5 signalen om moeilijkheden te voorspellen.

1. Een groot personeelsverloop

Wanneer het personeel bij uw klant snel wegloopt, is dat een veeg teken. Vooral het hoger management en de beter betaalde werknemers kijken al snel uit naar ander werk als ze in de gaten krijgen dat het bij hun werkgever niet goed gaat. Logisch. Aan de ene kant verdwijnen de (interne) carrièrekansen, aan de andere kant staat het meemaken van een faillissement niet goed op hun CV. Ook verschuivingen in het management (een CFO die opeens opstapt…) kunnen duiden op moeilijkheden in de bedrijfsvoering.

2. Onregelmatige bestellingen

Een goed lopend bedrijf probeert zijn inkoopgedrag zoveel mogelijk te stroomlijnen. Wanneer er opeens minder gekocht wordt, kan dat duiden op (financiële) moeilijkheden. Een ander fenomeen is dat bedrijven die vlak voor een faillissement zitten opeens meer gaan inkopen. Ze weten dat ze over enige tijd nergens meer terecht kunnen of dat het bedrijf alleen tegen contante betaling grondstoffen of materialen kan kopen. 

Een faillissement komt nooit onverwacht. De ondernemer die zijn bedrijf ten onder ziet gaan vertoont vaak vluchtgedrag.

3. Onregelmatig betaalgedrag

Dit is natuurlijk de belangrijkste indicator. Vertoont het betalingsgedrag van uw klant opeens vreemde trekjes dan is er iets aan de hand. Het eerste wat iemand doet die in financiële moeilijkheden zit is de betalingen zo lang mogelijk tegenhouden. Leveranciers die het hardst nodig zijn of het eerst aan de bel trekken worden het eerst betaald., Lleveranciers die (uit beleefdheid) niet reageren, belanden onder op de stapel. U kunt dit monitoren door een goed credit management systeem te implementeren waardoor u elke afwijking meteen signaleert. Lees ook de 5 tips om wanbetaling te voorkomen.   

4. Flight or fight

Een faillissement komt nooit onverwacht. De ondernemer die zijn bedrijf ten onder ziet gaan vertoont vaak vluchtgedrag. Het adagium vecht of vlucht gaat vaak op. In plaats van te vechten voor het voortbestaan van het bedrijf is de ondernemer opeens moeilijk te pakken te krijgen, wordt de verslechterende situatie ontkend of gebagatelliseerd en worden schuldeisers ontlopen. Het is het klassieke beeld van de ontkenningsfase: de rekeningen niet openmaken, zodat ze er niet zijn. 

5. Kredietrapporten aanvragen

U ziet zelf het betalingsgedrag van uw klant aan u, maar niet het betalingsgedrag van de klant aan andere leveranciers. Die informatie is er wel en die kunt u krijgen via de kredietbeoordelaars. Niet alleen voor nieuwe klanten is het raadzaam een kredietrapport op te vragen, ook bestaande klanten kunt u op deze manier monitoren. Wilt u weten hoe een kredietrapport eruit ziet? Vraag een check aan!

Wat te doen als u dergelijke signalen binnenkrijgt? Pas in ieder geval op met grote leveringen en ga daarnaast in gesprek met uw klant. Daarnaast hangt het erg af van de situatie en uw relatie met de klant. Het signaleren van de moeilijkheden is het allerbelangrijkst, zodat u een proactief beleid kunt voeren.

Hoe ziet u een faillissement aankomen? Ga direct naar ons download center en download de ePaper!
Download de ePaper!