Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 29-10-2013

Is dit een goede onderwerpregel?

91 keer gelezen

E-mail marketing is nog steeds een zeer effectieve vorm van marketing, onder andere omdat de kosten ervan laag zijn terwijl de conversie vrij hoog kan zijn. In dit artikel bepreek ik inzichten over en  tips voor uw E-mail Marketing.

Beste *vul hier uw voornaam in*,

Een goede onderwerpregel is een enorm belangrijk onderdeel van een goede e-mail marketingcampagne. Twee van de belangrijkste indicatoren van het succes van zo’n campagne zijn de COR (Confirmed Open Rates; dus hoe vaak uw e-mail geopend wordt door de ontvangers) en de CTR (ClickThrough Rates ofwel het percentage ontvangers dat doorklikt op uw call to action). Hoewel uw onderwerpregel de belangrijkste factor lijkt te zijn voor de kans dat een ontvanger uw e-mail in eerste instantie opent, zijn er daarnaast nog verschillende zaken die ook grote invloed kunnen hebben op het effect van uw e-mail. Hieronder bespreek ik wat interessante inzichten uit recent onderzoek met u, en geef ik u vervolgens tips voor een succesvolle e-mail campagne.

Opvallende resultaten uit Blinker’s  nationale e-mail onderzoek 2013

Blinker voerde onderzoek uit onder zo’n 1.000 consumenten in Nederland om het gebruik van e-mail door Nederlanders te doorgronden. Hieronder kort enkele opvallende bevindingen uit dat onderzoek:

  1. Gemiddeld ontvangen we 96 e-mails per week!!
  2. 48% van deze e-mails wordt bekeken op de smartphone of tablet.
  3. Een groot gedeelte van de Nederlanders checkt hun e-mail in de ochtend, direct bij het opstaan. (48% gevolgd door whatsapp met 25% en facebook met  18%).
  4. 68% van de ondervraagden ontvangt reclame het liefst via mail.

Nationale e-mail benchmark 2013

Uit de nationale e-mail benchmark van 2013 valt af te leiden dat Nederland het relatief goed doet ten opzichte van andere landen. Dat betekent dat e-mail marketing voor Nederlandse marketeers en bedrijven zeker geen ondergeschoven kindje mag zijn. Een ander opvallend resultaat is dat de dag van de week waarop de e-mail verstuurd wordt nauwelijks invloed heeft. Het tijdstip is echter wel van belang: de hoogste COR’s en CTR’s worden bereikt door e-mails die tussen 12 en 3 uur ’s middags worden verstuurd.

Tips voor uw e-mail marketing

  1. Zorg allereerst voor hoge relevantie door uw databestanden te segmenteren voordat u een e-mail verzendt. Hiermee vergroot u ook de COR en CTR van uw mailing. En niet te vergeten de conversie.
  2. Zorg voor een goede onderwerpregel. Een goede onderwerpregel is korter dan 50 karakters (1 uitzondering kwam naar voren uit onderzoek van mailchimp: e-mails naar een publiek dat een echt niche-publiek is mogen een langere onderwerpregel hebben). Een goede onderwerpregel bevat voor de doelgroep relevante woorden, welke vooral in het begin van de subject line gebruikt worden.
  3. De from-regel moet ook duidelijk laten zien wie u bent. Wees hierin niet te frivool, wees enigszins persoonlijk (gebruik bijvoorbeeld de combinatie ‘ persoon X – bedrijf Y’) en wees hierin vooral consequent met het oog op herkenbaarheid.
  4. Integreer de e-mail marketing in uw verdere marketing mix. Zorg dat een mailing een onderdeel is van een volwaardig marketingplan, en stem de landingspagina en follow-up hier ook op af.
  5. Verhoog de persoonlijke relevantie voor de ontvanger: verstuur een event-based mailing of noem de woonplaats in de onderwerpregel (maar niet de naam van de ontvanger).
  6. Test verschillende dimensies van uw mailing alvorens deze naar alle adressen in het target-onderdeel van uw adressenbestand te sturen.

Ten slotte: Vermijd alles dat lijkt op spam. Hoewel dit artikel voor u waarschijnlijk interessanter was geweest als de titel was geweest “*vul hier uw naam in *, is dit een goede onderwerpregel?”, blijkt dit bij mailings juist averechts te werken. Als u de moeite heeft genomen om de voornaam van uw relaties te achterhalen, gebruikt u deze dan in de aanhef: dat wordt ervaren als minder spammerig en meer persoonlijk. En dat is toch precies hoe u wilt klinken?