Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 07-03-2014

DNB verscherpt toezicht op integriteit

205 keer gelezen

De Nederlandsche Bank (DNB) kondigt een verscherpt toezicht op de integriteit van de financiële sector aan. Dat stelt de toezichthouder deze week in haar visie voor de jaren 2014 tot 2018. In het begeleidende persbericht laat DNB weten meer diepgravende toezichtonderzoeken te gaan doen. Wat betekent dit verscherpte toezicht voor financiële instellingen?

Aanleiding verscherpt toezicht

De nationalisatie van SNS en de Libor-affaire had DNB liever niet zien gebeuren, schrijft de toezichthouder in haar visie. Begin 2014 is de Nederlandse financiële sector nog altijd aan het herstellen van de financiële crisis en is het maatschappelijke wantrouwen nog steeds hoog. Om het vertrouwen terug te winnen, zullen instellingen verder moeten werken aan een integere cultuur. In haar nieuwe visie heeft DNB integriteitstoezicht benoemd als één van de speerpunten waar de toezichthouder de komende jaren extra aandacht aan besteedt. Wat zijn de consequenties van de intensivering van het integriteitstoezicht voor instellingen die onder toezicht staan van DNB?

Integriteitstoezicht

De visie voor de komende vier jaar wil praktijkgericht zijn, is te lezen in de inleiding. In paragraaf 3.4, alert op integriteit, heeft DNB vier actiepunten geformuleerd voor het verscherpte toezicht op de integriteit:

  1. Er is een heldere strategie geformuleerd voor het integriteitstoezicht.
  2. Toezichthouders worden alerter op integriteitsschendingen.
  3. De risicoanalyse en informatie-uitwisseling binnen DNB worden verbeterd.
  4. Als DNB integriteitsschendingen signaleert, zal zij hier in samenwerking met de partners binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC) op reageren.

DNB gaat dus scherper toezien op integriteit, maar wat wordt precies verwacht van de instellingen zelf? In de inleiding benadrukt DNB dat instellingen moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de toezichthouder. “In de eerste plaats zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor het herstellen van het in hen gestelde publieke vertrouwen.” Maar verder dan de opmerking dat DNB van de instellingen ‘een constructieve bijdrage’ verwacht aan het aanpakken van de uitdagingen waar de instellingen en de sector voor staan, gaat de tekst over de rol van de instellingen niet.

Toezichtthema’s 2014

De brochure Thema’s DNB toezicht 2014 biedt meer inzicht in de projecten waar de toezichthouder dit jaar op inzet. In deze brochure benoemt DNB vijf projecten rond het thema integere bedrijfsvoering, met de volgende onderwerpen:

  1. Manipulatie van de prijszetting van markten.
  2. De impact van gedrag en cultuur op bedrijfsvoering.
  3. Belangenverstrengeling.
  4. Transacties met landen met hoog risico op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering.
  5. Nieuwe betaalmethoden.

Integere bedrijfscultuur

Hoe de ‘diepgravende onderzoeken’ van DNB er precies uit gaan zien, vertelt de meerjarenvisie niet. Duidelijk is wel dat van financiële instellingen wordt verwacht dat zij hun bedrijfscultuur integer inrichten en dat hier scherper op zal worden toegezien.

Meer lezen?

In een eerder blog schreef ik over de toenemende aandacht voor gedrag en cultuur van het Nederlands Compliance Instituut en de taak van de compliance officer om medewerkers bewust te maken van het belang van integer gedrag. Lees ook mijn blog over het belang van het integreren van risicomanagement in de bedrijfscultuur.