Artikel
Geschreven door Mattijs van de Weijer
Posted on 16-07-2014

DNB waarschuwt trustkantoren voor corruptierisico’s PEP’s

553 keer gelezen

Nederlandse trustkantoren verlenen de laatste jaren steeds meer diensten aan Politiek Prominente Personen (PEP’s). Dat concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) eind april in een nieuwsbericht. De toezichthouder vraagt trustkantoren alert te zijn op verhoogde corruptierisico’s, in het bijzonder bij PEP’s die afkomstig zijn uit hoog-risicolanden.

Trustsector in Nederland

Het aantal trustkantoren in Nederland daalde vorig jaar van 303 naar 289 kantoren, blijkt uit de jaarlijkse ISI (instelling specifieke informatie)-rapportage aan DNB. De lichte daling kan worden verklaard doordat er kantoren zijn gefuseerd, vergunningen zijn ingetrokken en er minder nieuwe vergunningen zijn verstrekt. Wel groeide het aantal doelvennootschappen waar de trustkantoren diensten aan leverden naar ruim 24.000. Op basis van de ISI-rapportage constateert DNB dat het aantal PEP’s waar trustkantoren in Nederland diensten aan verlenen, de laatste jaren sterk is gestegen. Daarmee stijgt ook het risico op corruptie, waarschuwt de toezichthouder.

Volgens DNB verdient een PEP bijzondere aandacht, omdat een PEP een hoger dan gemiddeld risico met zich meebrengt op bijvoorbeeld witwassen, terrorismefinanciering of kapitaalvlucht.

Grotere risico’s bij PEP’s

Een PEP is een persoon die een prominente publieke functie heeft, of het afgelopen jaar heeft gehad. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen financiële instellingen voor het aangaan van een zakelijke relatie én periodiek te controleren of een klant of UBO (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) een PEP is. Te denken valt aan staatshoofden, partijleiders en belangrijke politici, maar bijvoorbeeld ook aan bevelhebbers van strijdkrachten. Directe familieleden of ‘naaste geassocieerden’ van iemand met een prominente publieke functie worden ook beschouwd als PEP’s. Lees hier meer over de Wwft.

Volgens een toelichting van DNB op de regelgeving voor cliëntacceptatie verdient een PEP bijzondere aandacht, omdat een PEP een hoger dan gemiddeld risico met zich meebrengt op bijvoorbeeld witwassen, terrorismefinanciering of kapitaalvlucht. Zeker in landen waar corruptie vaak voorkomt, moet volgens DNB de mogelijkheid dat een PEP zijn publieke macht zal misbruiken niet worden uitgesloten. Een trustkantoor oefent immers een bestuurlijke functie uit en mag een persoon niet helpen om zijn publieke macht te misbruiken om er zelf rijker van te worden. Ook trustkantoren zelf zien steeds meer het belang in van het screenen van relaties. Zij worden steeds meer intrinsiek gemotiveerd om niet alleen zakelijk goed te handelen, maar ook goed te onderzoeken voor wie ze handelen.

Transacties met hoog-risicolanden

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij PEP’s identificeren, de bron van het vermogen vaststellen en toezicht houden op de zakelijke relatie. Volgens de leidraad Wwft van DNB kunnen de procedures om doorlopend controle uit te oefenen risicogebaseerd worden ingericht. Daarom kan het handig zijn om op te zoeken wat het corruptieniveau is in het land waar de persoon vandaan komt, bijvoorbeeld door de Corruption Perception Index van Transparancy International te gebruiken. In de brochure Thema’s DNB toezicht 2014 heeft DNB aangekondigd dit jaar extra aandacht te besteden aan UBO’s en PEP’s uit hoog-risicolanden.

Is uw cliënt een PEP?

Om te kunnen herkennen of een cliënt een PEP is, biedt Graydon een Customer Due Diligence-oplossing aan waarmee u snel, efficiënt en op uniforme wijze inzicht krijgt in uw zakelijke netwerk, onder meer aan de hand van UBO- en PEP-lijsten. Kijk voor meer informatie op onze website of neem direct contact met mij op.