Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 19-01-2015

Drie redenen om uw GRC-processen te automatiseren

294 keer gelezen

Hoewel automatisering hoog op de agenda staat bij finance professionals, heeft slechts 1 op de 10 Nederlandse bedrijven de processen voor Governance, Risk & Compliance (GRC) in hoge mate of volledig geautomatiseerd. Dat bleek uit onderzoek van FM.nl. In dit blog geven wij u drie redenen om GRC processen te automatiseren.

1. GRC technologie vergroot de efficiëntie en bespaart kosten
Nederlandse bedrijven maken nog relatief veel gebruik van Excel-sheets, blijkt uit het Finance & It-onderzoek van FM.nl. Niet alleen is de verwerking hiervan zeer tijdrovend, maar elke handmatige uitvoering brengt een risico op fouten met zich mee. Door de complexe wet- en regelgeving waar veel ondernemingen tegenwoordig aan moeten voldoen, zijn de administratieve lasten al ernstig verzwaard. Hierom is het voordelig om met GRC technologie sneller tot inzichten te komen. Hiernaast identificeert de software sneller potentiële risico’s en verkleint het de kans op fouten of fraude. Zo zorgt goede risk & compliance software voor administratieve lastenverlichting, kostenbesparing en een hogere efficiëntie binnen uw organisatie.automatiseer uw GRC processen

2. GRC technologie is de laatste jaren sterk verbeterd

“We stellen vast dat wereldwijd het aantal bedrijven dat gebruik maakt van GRC technologie sterk toeneemt,” constateerde Wim Rymen, Director Risk Assurance Services bij PwC België, op basis van de globale GRC-Survey van PwC. Volgens Rymen is de functionaliteit van de software sterk ontwikkeld en verbeterd. Ook is de kostprijs verder gedaald en heeft positieve feedback van de zogenaamde early adaptors andere bedrijven ertoe aangezet hun voorbeeld te volgen. Uit de survey bleek dat 72% van de bedrijven wereldwijd specifieke software gebruikt voor Governance Risk & Compliance doeleinden.

Nederlandse ondernemingen lopen hierop achter, bleek deze week uit het onderzoek van FM.nl. Zij maken nog nauwelijks gebruik van de beschikbare software. Maar liefst de helft van de 165 ondervraagde professionals in senior finance posities geeft aan geen enkele automatisering in processen voor governance, risk & compliance te hebben bewerkstelligd. Wie ervoor kiest om nu deze processen te gaan automatiseren, profiteert van de verbeterde technologie.

3. GRC technologie maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk

“Governance, Risk & Compliance moet zich door een organisatie bewegen als witte bloedlichaampjes door een lichaam,” schreef Marcel van Es, CEO van Graydon, in een opinieartikel in Management Scope. Volgens Van Es is het de kunst om governance, risk & compliance in het DNA van de hele organisatie te krijgen. Dit van het bestuur tot op uitvoerend niveau. Managers realiseren zich steeds meer dat GRC een geïntegreerd onderdeel moet zijn van de bedrijfsprocessen in plaats van een toevoeging hierop, stelt ook PwC. “Het krijgt steeds meer behoefte aan een organisatie breed gedragen kostenefficiënt en effectief raamwerk,” constateert het advies- en accountantsbureau. “Bedrijven die risk & compliance volledig geïntegreerd hebben, presenteren het beste,” stelt ook Pieter Jongstra, voormalig CEO van Ernst & Young Nederland, in een interview met Van Es in Management Scope.

De automatisering van GRC processen kan bijdragen aan zo’n geïntegreerde aanpak. De technologie is allang niet meer alleen een aangelegenheid voor de financiële afdelingen van een organisatie, maar is inmiddels ook ingeburgerd bij andere afdelingen, constateert PwC België. De belangrijkste reden voor ondernemingen om GRC-software aan te schaffen is om hun bestaande raamwerk voor risicobeheer, interne controle en toezicht te centraliseren en te automatiseren.

Mensenwerk

Hoewel goed risicomanagement en compliance beleid in de huidige complexe wereld niet mogelijk is zonder automatisering, sluit ik af met de kanttekening in de eerder genoemde opiniebijdrage van Marcel van Es: IT-systemen zijn onmisbaar, maar zelf blijven nadenken is een must. Systemen vormen geen garantie voor waterdichte risicobeheersing. Governance Risk & Compliance is en blijft óók mensenwerk.

Alle stappen voor uw Wwft-beleid in één overzichtelijk schema? Ga direct naar ons Download Center en download het overzicht!
Download het overzicht!