Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 18-03-2014

Dynamic Discounting zet kasgeld aan het werk

236 keer gelezen

In een vorig artikel schreef ik al eens over Reverse Factoring. Het via een financiële instelling versneld betalen van een goedgekeurde factuur, waardoor de leverancier eerder zijn geld ontvangt, de bank met weinig risico kan financieren en de afnemende partij rust in zijn supply chain creëert. 

Voor bedrijven die nog niet toe zijn aan het implementeren van Reverse Factoring maar zelf wel ‘cash rich’ zijn, is er een soortgelijk initiatief mogelijk zonder een financierende instelling. Het heet Dynamic Discounting en het kan interessante voordelen opleveren voor alle partijen.

Dynamic Discounting begint bij de strijd tussen AP (Accounts Payable) en Purchasing. Inkopers willen een goede relatie met een leverancier om het productieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. AP wil een optimaal betalingsklimaat. In mijn eerste baan als projectinkoper bij Fokker lag ik regelmatig in de clinch met Accounts Payable over facturen die ‘nog even’ vastgehouden werden. Maar Dynamic Discounting overstijgt beide belangen doordat het de CFO een bestemming geeft voor zijn overtollig kasgeld.

Lage rente nachtmerrie 

De huidige lage rentestand is voor een bedrijf met veel kasgeld een nachtmerrie. Het in het bedrijf aanwezige overtollige geld is nauwelijks rendabel te maken waardoor de CFO op zoek moet naar alternatieve bestemmingen.

Dynamic Discounting kan hierbij van grote waarde zijn: het overtollige geld wordt aangewend om uw facturen eerder, laten we zeggen na 10 dagen, te betalen. In ruil daarvoor ontvangt u een korting van uw leverancier. Uw voordeel is dat u een beter rendement over uw kasmiddelen krijgt. Met de huidige rentestand krijgt u wellicht net 1 a 1.5% rente op uw overtollig kasgeld. Stel dat uw leverancier 1% korting geeft. U betaalt 20 dagen eerder dan in een normale situatie. Die 1% korting over 20 dagen betekent een jaarrendement van 18% op uw geld. 

Belang leverancier

Waarom zou uw leverancier u die korting geven? Veel leveranciers hebben moeite om (goedkoop) werkkapitaal aan te trekken. Zij zullen daarom graag 1 tot 2% korting geven wanneer er snel betaald wordt, zodat ze daarmee hun werkkapitaalbehoefte kunnen optimaliseren. 

Zijn er ook nadelen aan dit systeem? Jazeker, volgens de Engelse inkoopgoeroe Peter Loughlin, expert op het gebied van Purchase-to-pay, zit het probleem vooral in het verwerkingsproces van de factuur. Hoe krijg je binnen 10 dagen de factuur goedgekeurd en al door je organisatie? Het hebben van een adequaat automatiseringsproces is hiervoor een vereiste. Daarnaast is het van vitaal belang dat iedereen die op een of andere manier verantwoordelijk is voor het snel verwerken (of eigenlijk: goedkeuren) van de factuur snel toegang heeft tot de informatie die daarvoor benodigd is.

Overtuigen van de organisatie

De grootste uitdaging bij het implementeren zit hem echter, zoals zo vaak, in het overtuigen van het belang voor de organisatie. Hoewel inkopers misschien huiverig zijn voor een tegenwerkende CFO, is het juist de CFO die uiteindelijk profiteert van een goed lopend DD-proces. Omdat bij een juiste uitvoering er onder aan de streep gewoon meer over blijft.