Artikel
Geschreven door Lars Fassbender
Posted on 19-07-2013

E-mailmarketing, ontstijg de massa

90 keer gelezen
We zijn allemaal bekend met de eindeloze stroom aan informatie die we ontvangen in onze mailbox(en). Zowel organisaties als consumenten ontvangen op dagelijkse basis een enorme hoeveelheid e-mails van bedrijven waar zij ooit contact mee hebben gehad of bijvoorbeeld een order hebben geplaatst.

Het totale volume van verzonden e-mail(campagnes) neemt nog jaarlijks toe. Dit doordat in toenemende mate organisaties zich realiseren dat  e-mailmarketing een interessant “nieuw“ kanaal is om klanten en prospects te benaderen.  
 

E-mailmarketing cijfers en feiten

DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) is de Nederlandse Branchevereniging voor dialoogmarketing. Zij hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd dat in samenwerking met de zes grootste marktpartijen is uitgevoerd. Uit het onderzoek, dat 4,6 miljard e-mails bevatte, blijkt dat e-mailmarketing in Nederland nog steeds effectief is, maar dat het succes ervan licht afneemt: 
  • 98,45% van alle verzonden e-mails komt aan, dit heet ook de delivery rate 
  • Van alle verstuurde e-mails wordt 33% geopend, oftewel de open rate
  • In 8% van de geopende mails klikt de ontvanger op een link, click through rate  
Dit zijn zeer respectabele cijfers , maar in vergelijk met andere jaren (2011 en 2010)  blijkt dat de open- en click through rate licht zijn gedaald. Het belang van de relatie met uw klanten wordt hierdoor almaar belangrijker, u wil namelijk niet verloren gaan in de massa.   
 

Klantrelatie als doelstelling

Stel uzelf altijd de vraag wat u wilt bereiken met uw campagnes. Mijns inziens dient het bouwen aan een solide en langdurige klantrelatie altijd het primaire doel te zijn van uw inspanningen. Hoe beter de relatie met de klant is, hoe groter de kans dat hij uw campagne waardeert en tot de desgewenste actie overgaat. In het geval van emailcampagnes: 
1. Uw e-mail openen 
2. Uw e-mail lezen 
3. Tot de gewenste actie overgaan
 
Het gebruik van e-mailmarketing  kan enorme waarde toevoegen aan de relatie met uw klant, maar het vergt veel inspanning en klantkennis. Dit begint bij het opbouwen van uw database zodat u op een zo gepersonaliseerd mogelijke wijze het contactmoment vorm kan geven.  Vaak zijn e-mails:
  • Veel te onpersoonlijk
  • Generiek, dus niet gebaseerd op persoonlijke voorkeuren 
  • Ongewenst, er wordt te veel en te vaak gemaild
In mijn volgende blog zal ik de do’s and don’ts van e-mail marketing nader belichten.