Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 16-12-2014

Een deurwaarder inschakelen. Wat zijn de kosten?

12316 keer gelezen
De deurwaarder wordt vaak gezien als een laatste redmiddel. Wanneer uw klant niet betaalt, en u ettelijke malen hebt aangegeven het daar niet mee eens te zijn, rest u weinig anders dan de stap naar de deurwaarder. Dit kost u helaas vaak de (goede) relatie met uw klant. Hiernaast worden ook financiële kosten gemaakt als u op deze wijze uw geld probeert te incasseren. In dit blog leest u meer over de kosten van deze procedure.
 

Wanneer schakelt u een deurwaarder in?

De deurwaarder wordt ingeschakeld als er geen enkele andere mogelijkheid meer is. Bij bedrijven die regelmatig te maken hebben met wanbetaling zoals energiebedrijven en telefoonmaatschappijen is het inschakelen van de deurwaarder dagelijkse kost. Voor de meeste ondernemers is het echter een stap die ze liever niet zetten, omdat het de relatie met hun klant niet ten goede komt.
 

Download daarom gratis een 7 stappenplan waarmee u precies weet wat u te doen staat als een klant te laat betaald

 
Toch ontkomt u er soms niet aan. Wanneer u goederen of diensten geleverd hebt, hebt u recht op uw geld. Als de klant in gebreke blijft, is de gang naar de rechter de enige oplossing. 
Wat kost een deurwaarder ?

De kosten van een deurwaarder
De kosten die gemaakt worden door een deurwaarder zijn afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten. Deze twee begrippen worden in de volgende alinea’s nader besproken. 
 
Buitengerechtelijke kosten
Hier betreft het de kosten die gemaakt worden als er nog geen gerechtelijke procedure is opgestart. In deze fase is de zijn taak gelijk aan die van een incassobureau. De kosten die hiervoor in rekening gebracht worden zijn ook vaak gelijk aan die van een incassobureau. Per 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten wettelijk beperkt, maar deze regeling geldt uitsluitend voor consumenten. Bedrijven mogen onderling andere afspraken maken.
 
Gerechtelijke kosten
Wanneer de buitengerechtelijke procedure niet heeft geholpen kan er een gerechtelijke procedure opgestart worden. De kosten hiervoor zijn in de wet vastgelegd, en wanneer de rechter het terecht vindt dat u de openstaande rekening moet betalen, worden deze kosten bij uw rekening opgeteld. De deurwaarder legt dan aan de rechter voor of het terecht is dat u betaling eist van uw klant. Als de rechter het terecht vindt dat uw klant moet betalen, krijgt die alle proceskosten voor zijn kiezen.
De kosten worden ook wel kosten voor ambtshandelingen genoemd, niemand anders dan de deurwaarder mag deze handelingen verrichten. U moet dan denken aan kosten voor dagvaarding, betekening van een titel of het beslag leggen op roerende zaken.
 

Tot slot

Hoewel de hiervoor beschreven stappen voor veel ondernemers verregaande maatregelen zijn, is de afschrikkende werking ervan groter dan dat wat een incassobureau kan bereiken. Dit omdat een deurwaarder meer gerechtelijke mogelijkheden heeft de openstaande vordering van de wanbetaler te incasseren.
 
  • Wilt u meer lezen over de verschillende smoezen die debiteuren gebruiken en hoe u hierop kunt reageren? Lees dan dit blog.
  • Meer weten over kredietwaardigheid? Bekijk dan zeker deze wikipagina

Wilt u meer weten over welke stappen u kunt ondernemen als een klant niet betaalt? Ga dan direct naar ons download center en download gratis onze cue card
Download de cue card!

Meer weten over juridische incasso?

Is er ondanks alle maatregelen en minnelijke pogingen toch een klant die niet betaalt? Schakel juridische begeleiding in bij lastige debiteuren.

Alles over juridische incasso