Artikel
Geschreven door Sander van Meurs
Posted on 27-02-2014

Een kijkje in mijn keuken als B2B marketeer (3/3)

59 keer gelezen
In een vorig blog gaf ik u concrete voorbeelden van een breakdown van uw bedrijfsdoelstellingen en het identificeren van uw doelgroep. Nu u een beter beeld hebt gekregen van uw doelgroep en hun kenmerken, kan de volgende stap in het proces genomen worden.
 

Formuleer buyer personas

Nu de doelgroep in kaart is gebracht, inclusief de concrete namen en rugnummers van de bedrijven en contactpersonen in de doelgroep door middel van de zoekmachine, is het zaak om ‘buyer personas’ in kaart te brengen. Wie is de DMU in uw doelgroep? Wat zijn de KPI’s? Waarin is hij/zij geïnteresseerd? Hoe kan uw bedrijf de geïdentificeerde buyer persona helpen om succesvol te zijn? Hierop stemt u uw boodschap af in alle communicatiekanalen om relevantie te verhogen en ervoor te zorgen dat de buyer personas ambassadeurs worden van uw bedrijf. 


 

Marktonderzoek

Om de ontwikkeling van de doelgroep, markt, concurrentie, propositie, pricing, promotie en distributie continu op het netvlies te hebben, is het verstandig om periodiek onderzoeken uit te voeren. Zo geeft een klanttevredenheidsonderzoek aan in hoeverre een klant bereid is om uw product of dienst aan te bevelen bij vrienden, kennissen of familie. Van belang is ook het jaarlijks toetsen van uw propositie en pricing bij uw klanten en de doelgroep. Houd scherp in de gaten hoe u zich in de markt positioneert ten opzichte van de concurrentie en zorg ervoor dat u inzichten vertaalt naar concrete proposities. Deze inzichten kunt u vervolgens toepassen om te innoveren met productontwikkeling.


Meten is weten

Uiteraard wilt u weten hoe campagnes renderen. Het is daarom belangrijk om op ieder niveau te testen en meten. Denk hierbij aan zaken als het aantal bezoekers op de website, A-B testen van landingspagina’s, Costs Per Click (CPC), Cost Per Lead (CPL), Cost Per Order (CPO) en salesconversies. Door een continue focus op de kwaliteit van alle processen en campagnes, zorgt u voor kwaliteitsverbetering en dus meer resultaat. Met de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) kunt u op strategisch niveau zorg dragen voor de verbetering van de processen en het resultaat. 


 

PDCA-cyclus

Verder deel ik graag een aantal relevante dashboards en modellen met u die ik dagelijks gebruik en welke u kunnen helpen met het meten en inzichtelijk maken van uw eigen KPI’s als B2B marketeer.