Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 26-08-2013

Etnomarketing voor B2B: De Toekomst van Nederland Ondernemersland

252 keer gelezen

Onlangs schreef ik een artikel over etnomarketing op dit blog, en over hoe er nog veel winst te behalen valt voor ondernemers in Nederland wat betreft het aanspreken van de niet-autochtone doelgroep. Terloops vermeldde ik het feit dat veel starters van buitenlandse komaf zijn, en dat etnomarketing voor B2B bedrijven dus ook heel belangrijk is. Graag ga ik hier vandaag wat dieper op in, en bespreek ik met u waarom etnomarketing de komende jaren alleen nog maar belangrijker wordt.

Allochtonen en ondernemerschap: de feiten

  1. In bovenstaande infographic laat Drivemedia zien dat het aantal allochtonen in Nederland de komende jaren (tot 2050) zal stijgen, tezamen met de besteedbare inkomens van deze bevolkingsgroep. Ewald Engelen, bijzonder hoogleraar etnisch ondernemen aan de UvA, is het met hen eens: hij voorspelt dat met de doorzetting van de vergrijzing er wederom een grote vraag naar gastarbeiders zal ontstaan in Nederland, en hij is niet alleen.
  2. Even alle PVV-gekte op een stokje: het gegeven dat allochtonen (buitenlanders, immigranten, hoe u hen ook wilt noemen) luie uitvreters zijn waar Henk en Ingrid weer voor moeten opdraaien, strookt in ieder geval niet met de cijfers over ondernemerschap onder deze bevolkingsgroep: 1 op de 8 ondernemers is van niet-Nederlandse afkomst (12,5% waarmee allochtonen licht oververtegenwoordigd) zijn. Allochtonen, en allochtone ondernemers in het bijzonder, leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie (dit blijkt niet alleen in Nederland zo te zijn).
  3. Relatief starten ontzettend veel allochtonen een eigen bedrijf. Het aantal startende allochtone ondernemers stijgt al jaren, hoewel het vorig jaar iets is afgenomen (tezamen met het aantal startende autochtone ondernemers). Opvallend is dat het aantal Turkse en Marokkaanse starters nog steeds stijgt, en ook dat in de groep ‘ondernemers van buitenlandse afkomst’ de vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn: relatief meer allochtone vrouwen starten een onderneming t.o.v. autochtone vrouwen. Allochtonen zijn hiermee voorlopers.

Wat betekent dit voor u als bedrijf of marketeer?

Voorspelling voor 2014-2050:
Meer allochtonen; meer allochtone ondernemers; meer kansen voor u met etnomarketing

Etnomarketing staat ruwweg voor het inspelen op de kansen die er voor u als marketeer of ondernemer liggen, en die u misschien wel laat liggen als het gaat om de niet-autochtone doelgroepen in de markt. De trends die u hierboven ziet, tonen het aan: die kansen worden waarschijnlijk alleen nog maar groter de komende jaren. We gaan in Nederland waarschijnlijk méér buitenlanders zien, en méér buitenlandse ondernemers – en dan vooral ZZP'ers.

Problemen allochtone ondernemers scheppen kansen

Als u werkzaam bent in het B2B segment betekent dit dat u waarschijnlijk op wat voor manier dan ook oplossingen biedt die de bedrijfsvoering gemakkelijker behoren te maken. Zoals u hierboven kunt zien, zijn er relatief veel ondernemers van buitenlandse komaf, maar valt dit in het niet bij het aantal starters. Dit komt doordat allochtone ondernemers met een specifieke set problemen lijken te kampen. U kunt als ondernemer uw voordeel doen met het inspringen op deze problemen: door uw oplossingen hierop aan te laten sluiten.

Waar liggen de kansen voor B2B?

Ewald Engelen is bijzonder hoogleraar etnisch ondernemen aan de UvA. Hij onderstreept dat het ondernemerschap van vooral 2e en 3e generatie allochtonen weinig verschilt van autochtone ondernemers. De specifieke problemen die we nog wel zien bij allochtone ondernemers zijn:

  1. Problemen met financiering – autochtone ondernemers krijgen moeilijker de financiering die ze nodig hebben om te starten, wat zij grotendeels ondervangen met hulp vanuit hun sociale (familie-)netwerk.
  2. Administratieve problemen –  vaak veroorzaakt door een relatief impulsieve start.
  3. Minder aansluiting bij netwerken en brancheorganisaties. Hierin maken allochtone ondernemers de afgelopen jaren wel een inhaalslag door het opzetten van hun eigen netwerkorganisaties zoals bijvoorbeeld MON (Marokkaans Ondernemers Netwerk) in Amsterdam.

Doet u mee aan Nederland Ondernemersland?

Als u als ondernemer of marketeer mee wilt blijven draaien in een veranderend Nederland, en proactief wilt inspelen op bestaande ontwikkelingen, pikt u hier dan wat van mee. Denk als B2B bedrijf na over hoe u in kunt springen op de behoeften van ondernemers van buitenlandse afkomst. Meedenken over Nederland – Ondernemersland van de Toekomst? De keuze is aan u!

Meer over etnomarketing?

Wilt u meer weten over etnomarketing? Lees dan ook:
> Wat is etnomarketing? Aanbieding: Suikerfeest!