Artikel
Geschreven door Bart ten Cate
Posted on 20-11-2013

Failliet is het woord van de week

81 keer gelezen

Als ondernemer kom je veel nieuwe termen tegen. Wij lichten elke week een relevant begrip toe, zodat u precies weet wat ermee bedoeld wordt. Het woord van deze week: failliet.

Wat is failliet of wat is een failliet

Failliet wordt meestal op dezelfde manier gebruikt als het woord faillissement. De definitie van het woord faillissement:

“Beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de schuldeisers”

Wat vaak vergeten wordt is dat “De Failliet” ook een benaming is voor een persoon die in staat van faillissement is verklaard zoals te lezen in bovenstaande definitie. In dit blog ga ik meer in op “De Failliet” in een toekomstig blog zal dieper worden ingegaan op het faillissement.

Aanvraag faillissement

Een faillissement begint met een faillissementsaanvraag door een partij:

 • De persoon/rechtspersoon zelf: als deze zijn/haar schulden niet meer kan betalen dan kan de persoon dit zelf aangeven bij de rechtbank
 • De schuldeisers: deze moeten de aanvraag via een advocaat indienen bij de rechtbank
 • Het openbaar ministerie (vanwege het openbaar belang, bijvoorbeeld bij vluchtgevaar van de schuldenaar of een groot aantal gedupeerden).

Wanneer wordt een partij bankroet verklaard?

Dit gebeurt als er minstens twee opeisbare schulden en twee schuldeisers zijn. Een faillissement wordt in een gerechtelijk vonnis uitgesproken. De procedure voor het aanvragen van een faillissement verschilt per rechtbank.

Wat betekent een faillissement voor de failliet?

 • De bezittingen en geldvorderingen worden in beslag genomen. De ondernemer mag niets zelfstandig doen met het vermogen dat in het faillissement valt.
 • Voor iedere handeling die financiële gevolgen heeft, moet de ondernemer van de bankroete organisatie toestemming hebben van de curator. Hij is de enige persoon die namens de boedel mag handelen.  
 • De ondernemer van de insolvente organisatie moet de curator van alle informatie voorzien die nodig is. Als het bedrijf de curator tegenwerkt, kan hij dwangmaatregelen treffen.
 • De ondernemer van de bankroete organisatie mag niet naar een andere woonplaats of het buitenland verhuizen, behalve met goedkeuring van de rechter-commissaris.

Persoonlijke inkomsten tijdens het faillissement

Als een privépersoon failliet gaat, maakt de curator afspraken met deze over de huidige inkomsten. In principe horen namelijk alle inkomsten van de ondernemer/eigenaar bij de failliete boedel, maar in de praktijk heeft de ondernemer ook nog wat nodig om van te leven. Daarom valt het volgende niet onder het faillissement:

 • Zaken die bij de eerste levensbehoeften horen, zoals kleding, meubilair en andere basis artikelen
 • Een minimum maandbedrag voor levensonderhoud
 • Bedragen die u ontvangt om aan een wettelijke onderhoudsplicht te voldoen (bijvoorbeeld kinderbijslag)
 • Inkomsten (bijvoorbeeld salaris) die de ondernemer tijdens het faillissement ontvangt, mag hij/zij vrij besteden tot een bedrag dat door de rechter-commissaris wordt bepaald

Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen

 • Vernietiging van de faillissementsaanvraag: het insolvente bedrijf toont bij de rechtbank aan dat er geen gegronde reden voor het faillissement is.
 • Volledige afbetaling van de schulden
 • Gebrek aan vermogen, waardoor de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet betaald kunnen worden.
 • Akkoord met de schuldeisers: de ondernemer lost bijvoorbeeld een deel van de schuld af tegen volledige kwijtschelding. De rechtbank moet een akkoord goedkeuren.
 • Staat van insolventie: de boedel wordt verkocht en de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers.

Vaak eindigt een faillissement omdat er te weinig geld is om de schuldeisers te betalen. Er is dan niet eens voldoende om de faillissementskosten en de curator te betalen. Het faillissement wordt dan opgeheven bij gebrek aan baten.

Niet automatisch schuldenvrij na faillissement

Na het einde van een faillissement is de ondernemer niet automatisch schuldenvrij. Dat is alleen het geval als er een akkoord is met de schuldeisers dat is goedgekeurd door de rechtbank. De officiële benaming hiervoor is: het faillissement is opgeheven door homologatie van het aangeboden akkoord.

In alle andere gevallen waarin schuldeisers niet volledig zijn betaald, blijven de schulden na het einde van het faillissement bestaan. Dit betekent dat schuldeisers ook na een faillissement geld van een persoon kunnen blijven eisen. Bij rechtspersonen is dit verhaal lastiger aangezien er geen nieuw kapitaal in de onderneming wordt gepompt.