Artikel
Geschreven door Bart ten Cate
Posted on 26-06-2014

Faillissement opgeheven bij gebrek aan baten

16443 keer gelezen

Op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken wordt er een curator aangesteld. Het is zijn taak om een beschrijving te maken van de boedel. Op basis van deze beschrijving kan de curator beslissen of er uitkering kan plaatsvinden aan de schuldeisers. 

Ook het salaris van de curator zelf en de kosten van het afwikkelen van het faillissement vallen hieronder.

Als de curator snel vast kan stellen dat er geen mogelijkheden zijn tot uitkering, zal het faillissement  worden opgeheven bij gebrek aan baten. 

Opheffing faillissement van rechtspersonen

Bij een opheffing bij gebrek aan baten van rechtspersonen, bijvoorbeeld een B.V., zal in de praktijk geen geld meer vrijkomen. Na het uitgesproken faillissement is het bedrijf stil te komen liggen en er zijn geen middelen en mogelijkheden om cash te generen. Uw vordering zal blijven bestaan, maar de kans om nog iets te kunnen incasseren is helaas nihil.

Opheffing faillissement van natuurlijke personen

Bij faillissementen op particulieren en natuurlijke personen, onder andere de V.O.F. en de C.V., zijn er wel mogelijkheden om alsnog uw vordering in de toekomst te incasseren bij een opheffing bij gebrek aan baten. Een particulier kan inkomsten genereren door loon. Hetzelfde is van toepassing op bijvoorbeeld vennoten, ook die kunnen weer in loondienst gaan

Schuldbewaking

Met andere woorden u kunt alsnog proberen de vordering te incasseren bij natuurlijk personen. Ik wil u aanraden dit op termijn te doen en niet de dag na de opheffing. Als het faillissement net is opgeheven, zijn er nog weinig tot geen mogelijkheden. 
Een goede optie is om de debiteur in de schuldbewaking te zetten. Er zijn diverse bedrijven die deze dienst aanbieden. Zij hebben de expertise om de financiële situatie van natuurlijke personen in de gaten te houden. Bij positieve veranderingen in de financiële situatie kunnen zij direct voor u overgaan tot het alsnog incasseren van uw vordering. 

Meer weten over juridische incasso?

Is er ondanks alle maatregelen en minnelijke pogingen toch een klant die niet betaalt? Schakel juridische begeleiding in bij lastige debiteuren.

Alles over juridische incasso