Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 23-07-2014

Faillissement voorkomen? De 3 belangrijkste faillissementsoorzaken

939 keer gelezen

Faillissementen voorkomen

Volgens een onderzoek van Graydon kan 40% van de faillissementen voorkomen worden. Dit is een schrikbarend hoog percentage en daarom is het de moeite waard om te kijken hoe een faillissement voorkomen kan worden. Volgens het onderzoek zijn er een aantal redenen de hoofdoorzaak van een faillissement. In dit blog behandel ik de 3 belangrijkste oorzaken en kijken we wat u er vooraf aan kunt doen om ze te voorkomen.

1 Ondeskundig ondernemerschap (27%)

De grootste oorzaak van een faillissement is ondeskundig ondernemerschap. Onvoldoende kennis bij de ondernemer, weinig ervaring, geen diploma’s, geen gedegen voorwerk, te lokaal gericht of niet concurrerend; er zijn tal van redenen waardoor een ondernemer het hoofd niet boven water kan houden. Niet voor niets zijn de meeste faillerende ondernemingen jonger dan 4 jaar en de meeste ondernemers die failliet gaan jonger dan 36. Een belangrijke voorzorgsmaatregel die u hiervoor kunt nemen is het inwinnen van advies op die gebieden waar u zelf tekort schiet. Dat vergt echter wel enige mate van zelfkennis en zelfreflectie. Daarom is het ook verstandig te praten met klanten, leveranciers, andere ondernemers en vakspecialisten op uw gebied.

De grootste oorzaak van een faillissement is ondeskundig ondernemerschap.

2 Bedrijfseconomische redenen (18%)

De belangrijkste oorzaak hier is het voeren van een ondeugdelijke administratie en het missen van een effectief debiteurenbeheer. Kort gezegd: de klanten betalen niet of betalen veel te laat, en u hebt het niet door. Vaak worden, om klanten te vriend te houden, late betalingen met de mantel der liefde bedekt. Het is echter belangrijk om goed inzicht te hebben in de kredietwaardigheid van uw klant en in het betalingsgedrag van uw klant. Aan veranderingen in het betalingsgedrag kunt u al signalen oppikken die er op wijzen dat het niet helemaal goed gaat met uw klant. Daarnaast ligt een gedeelte van de oorzaak hiervoor vaak bij de ondernemer zelf. Op tijd een rekening versturen, rente vragen over late betalingen, direct aanmaningen versturen als de betalingstermijn verstreken is; er valt vaak nog een wereld te winnen. 

3 Financieringsproblemen (15%)

Problemen met de financiering komen vaak voor bij ondernemingen waar het al niet zo goed gaat. Banken hebben de teugels wat aangehaald sinds de financiële crisis en willen extra zekerheden bij financieringen. Wanneer een bedrijf al in moeilijkheden zit, is het niet kunnen krijgen van voldoende financiering vaak de doodssteek. Dit kan voorkomen worden door in goede tijden de financiering voor langere tijd vast te leggen, te zorgen dat er altijd wat ruimte is voor tegenvallers en u te verdiepen in de verschillende vormen van financiering.
Andere oorzaken van faillissementen zijn nog fraude (11%), persoonlijke omstandigheden (9%), concurrentie (6%) en verouderde bedrijfsvoering (5%).

Meer weten over faillissementen? Lees dan ook dit artikel: 9 artikelen van een naderend faillissement.